2/3/2021

Met ingang van 2021 is de Sdu gestopt met de uitgave van de Brandveiligheidsindex. Het handboek werd jaarlijks geactualiseerd waarin de op dat moment geldige SvO’s staan vermeld.

In de rapportchecker (zie http://efectis.com/nl/reports/) op onze website staan de geldige SvO’s vermeld waarbij, met goedkeuring van de opdrachtgever, het pdf’je van het document wordt toegevoegd waardoor het voor o.a. onderstaande doelgroepen mogelijk is om de SvO’s in te zien.

Korte uitleg SvO
In een samenvatting van onderzoek (SvO) zijn de onderzoeksresultaten van een rapport samengesteld, welke met name voor de bevoegd gezag en als naslagwerk voor architecten, aannemers en projectontwikkelaars gebruik wordt.

Een SvO heeft een geldigheid van 5 jaar, waarna er optioneel een verlenging mogelijk is. Een SvO is geen prestatieverklaring of alternatief voor een classificatie of testrapport.

Belangstelling in een nieuwe SvO
Mocht u interesse hebben om van uw bestaande rapporten een SvO te laten maken, dan kunt u contact opnemen met Monique van der Deijl – Monique.vanderdeijl@efectis.com | 088 – 3473 702.

Voor meer informatie over de rapportchecker zie http://efectis.com/nl/rapport/