Subtitel

Brandtesten

Tijd, energie en rook zijn drie van de meest relevante parameters tijdens een brandtest. Hoe lang duurt het voordat een constructie zijn beschermende eigenschappen verliest? Hoeveel energie is er nodig om een ​​materiaal te ontsteken? Hoeveel rook produceert een product tijdens een brand?

In de laboratoria van de Efectis Group kan een breed scala aan testen worden uitgevoerd met branders, calorimeters en rookmeetinstrumenten. Het op een specifieke manier ontsteken van allerlei producten gedurende een bepaalde tijd kan helpen om de brandprestaties van een constructie en de bijdrage van een enkel product aan een brand te bepalen. Ontvlambaarheid, warmtestraling, rookontwikkeling en gewichtsverlies kunnen ook worden ontdekt door te testen. Al deze informatie is nodig om het producteigenschappen tijdens brand correct te bepalen en helpt ons een veiligere wereld op te bouwen.

Brandwerendheid

Efectis is al meer dan 70 jaar een erkend laboratorium voor brandtesten en beschikt over zeer geavanceerde technische testfaciliteiten. Onze laboratoria zijn zo goed uitgerust dat wij kunnen voldoen aan alle mogelijke verzoeken variërend van de eenvoudigste tot de meest complexe tests. Efectis’ propositie:

 • Meer dan 70 jaar ervaring
 • 6 brandlaboratoria:
  • Maizières-lès-Metz, Frankrijk
  • Les Avenières, Frankrijk
  • Saint-Yan, Frankrijk
  • Bleiswijk, Nederland
  • Gebze, Turkije
  • Belfast, Verenigd Koninkrijk/Ierland
 • 1 jetfire-installatie voor olie- en gastests
 • 2 installaties voor geveltests
 • 1 belastingsframe (400 T)
 • Meer dan 10.000 tests sinds de oprichting
 • Meer dan 800 brandwerendheidsonderzoeken per jaar
 • Test conform Europese en internationale normen (EN, DIN, ISO, IMO, BS, NFPA, ASTM, UL, FM)
 • 14 brandwerendheidsovens, waaronder een met een inhoud van meer dan 250 m3
 • Tests volgens classificatienorm (Cellulosic curve (ISOR834) – RWS – Koolwaterstof (HC) – Aangepaste koolwaterstofcurve (HCM) – Jetfire (JF)) en onderzoek en ad-hoctests

In onze laboratoria onderzoeken we o.a. het brandgedrag van de volgende producten en bouwdelen :

 • Scheidingselementen: scheidingswanden, deuren en sloten, glaselementen, scheidingswanden in schepen en andere transportsystemen
 • Rookafvoeronderdelen en -systemen: kleppen, afsluiters, leidingen, ventilatoren, rookbarrières, uitlaten en rook- en warmteafvoerinstallaties
 • Constructiedelen: balken, kolommen, muren en bijbehorende brandveiligheidsproducten
 • Installatietechnische voorzieningen : doorvoeringen, lineaire naden, kabelgoten, kabels
 • Daken en gevels (externe brandwerendheidstests)

brandgedrag materialen (reaction to fire)

Om te voorkomen dat een beginnende brand snel groeit en veel rook ontwikkelt worden in het BBL (besluit bouwwerken & leefomgeving)  eisen gesteld aan het brandgedrag van bouwmaterialen. De vraag is: welke temperatuur en reactietijd zijn nodig om materialen en voorwerpen tot ontbranding te brengen? En hoe verloopt de verspreiding van vuur en rookontwikkeling in de praktijk?

In een heel scala aan testen, uitgevoerd met branders, calorimeters en rookmeters, kunnen bij Efectis Nederland producten op een bepaalde manier, gedurende een bepaalde tijd worden verhit.

Ontvlambaarheid, vrijkomende warmte, rookontwikkeling en bijvoorbeeld snelheid van massaverlies kunnen met testen worden bepaald. Zo kan worden vastgesteld wat de bijdrage is van een materiaal of product aan een beginnende brand.

Een kleine greep uit het brede scala:

Efectis denkt graag met u mee over een optimaal ondersteunend onderzoeksplan en testprogramma. Daaraan toegevoegd wordt de meerwaarde van een compleet pakket aan maatwerkoplossingen op basis van actuele wetenschappelijke kennis, speciale programma’s al dan niet volgens genormeerde testen

Efectis kan de brand- en rookklassen bepalen aan de hand van Europese testen en classificeren conform EN 13501-1 (classificatie voor bouwmaterialen) Hierbij zijn de hoofdklassering A1, A2 en B t/m F, en subklasseringen voor rook s1, s2, s3 en brandende vallende druppels en deeltjes d0, d1, d2.

Ook brandklasse-bepaling (en periodieke controle) voor CE-markering wordt door Efectis uitgevoerd.

Rookwerendheid

Rook vormt vaak het grootste gevaar tijdens een brand. Om die reden is het belangrijk om de weerstand tegen rookdoorvoer te verhogen. Toch was tot nu toe vaak de brandwerendheid bepalend voor de rook-compartimentering in een gebouw via de regel ‘rookwerendheid is gelijk aan 1,5 maal de brandwerendheid op vlamdichtheid’.

In 2020 gaat het nieuwe Bouwbesluit, Besluit Bouwwerken en Leefomgeving, betere eisen stellen aan de rookwerendheid met de rookdoorlatendheden Sa en S200. In NEN 6075 zijn deze niet alleen voor deuren en luiken gedefinieerd (EN 1634-3), maar ook voor ventilatiekanalen, roosters, doorvoeringen en andere constructieonderdelen in een scheiding.

Efectis Nederland kan u helpen met de voorbereiding op deze verandering in het bouwbesluit. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen en plannen we graag een afspraak.

Wilt u gelijk meer informatie, download dan hier de brochure ‘Rookwerendheidstesten bij Efectis – Afleiden vanuit brandwerendheid is verleden tijd’.

Brandvertragings- en blussysteem

Efectis heeft een speciaal kwalificatieprogramma ontwikkeld om de doeltreffendheid en efficiëntie van brandbestrijdingsapparatuur en de implementatie van operationele methoden te beoordelen.

Op basis van brandscenario’s, die ter referentie dienen, kan elk systeem en elke operationele methode worden beoordeeld. Dankzij een op efficiëntie gebaseerde benadering kunnen verschillende systemen met elkaar worden vergeleken.

Er kan een scenario als ijkpunt worden aangedragen ongeacht de gebruikte (vaste of mobiele) systemen, waaronder: blusproces geïmplementeerd, brandbestrijdingsmethode, vermogen en aard van de brand. Een dergelijk scenario helpt om de doeltreffendheid van brandbestrijdingsapparatuur vast te stellen:

 • Bluscapaciteit volgens brandklasse (blustijd, geïmplementeerd blusproces, waterdebiet, restwater, hydraulische distributie enz.)
 • Koelcapaciteit van gassen en rook (verlaagd temperatuurniveau, behoud van verlaagde temperatuur)
 • Absorptiecapaciteit van warmtestraling (in gesloten of buitenomgeving)

In samenwerking met IFOPSE (trainingscentrum brandveiligheid) biedt Efectis brandbestrijdingstrainingen voor brandweerinstructeurs en internationale experts (CFBT-Fr).

Beschermende kleding

De doeltreffendheid van de uitrusting kan worden bepaald overeenkomstig het thermisch beschermingsvermogen bij echte brandsituaties:

 • Gesloten brand
 • Flash-over
 • Warmtestralingsbronnen
 • Industriële branden (jetfire, vloeistofbrand enz.)

De beoordeling is gebaseerd op een meetdummie die is uitgerust met 122 thermische sensoren. Zo kan de beschermingstijd tegen hitte worden gemeten naargelang het pijnniveau en de ernst van brandwonden (TOMM door Efectis).

Speciale tests

In bepaalde gevallen voldoen standaardtests niet om brandbeschermingsproducten of –systemen te beoordelen. Dan kunnen speciale tests nodig zijn om het brandgedrag of de doeltreffendheid van een brandbeschermingssysteem te beoordelen. Efectis beschikt over een verscheidenheid aan experimentele faciliteiten om brandvoortplanting, ontbrandingseigenschappen en brandgedrag van constructiedelen te beoordelen onder werkelijke brandomstandigheden.

Ontbrandingstest onder een calorimeterkap

Ontbrandingstests onder de calorimeterkap maken het mogelijk de veiligheidsafstanden in de context van gevarenonderzoeken te optimaliseren. Ook kunnen experimentele gegevens voor een fire safety engineering beoordeling worden verkregen. Deze test levert de gegevens die nodig zijn om de gevolgen van een brandscenario vast te stellen:

 • Vermogen
 • Gewichtsverlies
 • Giftige verbrandingsgassen
 • Vlamproductie (warmtestraling)
 • Aard van verbranding en brandverspreiding
 • enz.
Hotte calorimétrique (8m x 8m x 4m) équipée d'une sole de pesage et d'un système d'extinction

TESTS OP WERKELIJKE SCHAAL VOOR BESTAANDE OF MODELCONSTRUCTIES

Efectis heeft talloze rook- en brandverspreidingstests op werkelijke schaal in bestaande of modelconstructies uitgevoerd. Zo kunnen de experimentele resultaten worden vergeleken met gemodelleerde simulaties. Voor deze tests is vaak een groot aantal sensoren (meer dan 300) nodig om de voornaamste parameters te beoordelen:

 • Brandontwikkeling
 • Ontbrandbaarheid en kritieke warmtestroomdichtheid van materialen
 • Rookontwikkeling en -verspreiding
 • Brandgedrag van de bouwdelen en constructies

Brandgedrag bij natuurlijke brand

Efectis beschikt over alle benodigde apparatuur om het brandgedrag volledig te omschrijven, waaronder meetapparatuur (thermokoppels, manometers, doorstromingsmeters, belastingsensoren, analyseapparatuur voor energie, warmtecamera’s enz.) maar ook specifieke instrumenten zoals de mobiele oven, kasten om de elektrische functionaliteit van kabels te meten en video-endoscopen waarmee in de oven of brandhaard kan worden gekeken en gemeten.

Blustests voor mobiele en vaste sytemen

Efectis kan blustests uitvoeren voor vaste en mobiele systemen (watermist-, drukluchtschuim-, sprinkler- en schuimsystemen) in grote gesloten ruimten (10 m hoog, tunnelinfrastructuur of onder calorimeterkap).

Brandtesten op locatie

De eisen op het gebied van comfort, veiligheid en energie-efficiëntie in combinatie met de groeiende complexiteit van infrastructuren vereisen continu nieuwe ventilatie- en rooksystemen. Door tests uit te voeren op locatie kunnen de prestaties van bestaande ventilatiesystemen worden beoordeeld, vooral wanneer deze tests worden gecombineerd met ontwerp- en verificatieonderzoeken.

Efectis OutLabs Ventilation is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het ter plaatse testen van ventilatiesystemen in gebouwen. Dankzij de technische expertise op het gebied van rook- en brandtests kan Efectis OutLabs Ventilation een breed assortiment diensten aanbieden voor alle mogelijke constructies, waaronder:

 • Meting van luchtdebiet en drukverschillen tussen ruimtes, in ventilatieschachten, bij roosters en ventilatoren enz.
 • Implementatie van experimentele brandbron om hete, niet-destructieve en schone rook te produceren, zodat de beweging van warme gassen kan worden gevisualiseerd of om realistische omstandigheden te creëren voor veiligheidsoefeningen.
 • Meting van de temperatuur en opaciteit van gassen, waarbij foto- en filmopnamen van de rookbeweging worden gemaakt.

Tests voor brandwerendheid en betonafspatting

De Mobifire is het eerste betrouwbare instrument om het risico op betonafspatting bij vaste betonconstructies als bestaande tunnels (muur of plafond), gebouwen of grote proefstukken te kwantificeren. De constructies kunnen onbeschermd zijn of zijn voorzien van brandbeschermingsproducten. In het verleden was er geen nauwkeurige manier om het gedrag bij brand te beoordelen.

Er is een passende Mobifire-oven voor elke situatie en toepassing. De ovens kunnen oppervlakken blootstellen volgens elke internationaal erkende brandkromme, waaronder RWS, HCM, RABT en ISO. De blootgestelde oppervlakken kunnen 1 x 1 m groot zijn. Grotere afmetingen mogelijk op verzoek. In de meeste gevallen voldoet een oppervlak van 1 x 1 m om betrouwbare resultaten te verkrijgen. Het oppervlak is ook klein genoeg om de constructie na de test te kunnen repareren zonder tot blijvende schade of twijfel over de hele constructie te leiden.

Efectis kan u al in de conceptfase ondersteuning bieden bij het bepalen van de juiste testprocedures, testapparatuur en veiligheidsdocumentatie. In de uitvoerende fase van het project levert Efectis alle benodigde apparatuur om de test uit te kunnen voeren. We kunnen u ook helpen een kosteneffectief ontwerp te maken voor de brandbescherming die nodig is om de constructie te beschermen tegen betonafspatting.

Brandgedrag van kabels

Kabels met verbeterd brandgedrag worden steeds vaker gebruikt in uiteenlopende sectoren zoals energie, telecom, industrie en vervoer.

Het nieuwe classificatiesysteem “Euroklassen voor kabels” is nauwkeuriger en maakt het mogelijk materialen beter te kwalificeren. Zo wordt bij de classificatie beter onderscheid in de prestaties gemaakt, waardoor fabrikanten hun producten beter in de markt kunnen zetten.

Het brandgedrag van kabels in gebouwen wordt sinds 1 juli 2013 geregeld door de Europese Verordening bouwproducten (305/2011/EU) en moet CE-gecertificeerd worden conform de relevante geharmoniseerde norm prEN 50575.

Bepaling van het brandgedrag door Efectis:

 • Meting van verticale vlamuitbreiding, vermogen en rookproductie van diverse kabels bij vlamuitbreidingstest, EN 50399
 • Meting van verticale vlamuitbreiding op één kabel, EN 60332-1-2
 • Meting van de zuurgraad van gassen aan de hand van pH en geleiding, EN 50267-2
 • Meting van rookdichtheid, EN 61034-2
 • Meting van maximaal potentieel totaalvermogen, EN ISO 1716
Jetfire-test

Jet-Fire-norm ISO 22899-1

De jetfire-norm ISO 22899-1:2007 bestaat uit een simulatie van de thermische en mechanische belasting die ontstaat bij het onder hoge druk vrijkomen van brandbare gassen, vloeibare gassen onder druk of vloeibare brandstof die plotseling kan ontbranden. Dergelijke brandvormen leiden tot hoge convectie- en stralingshittestromen en hebben een grote eroderende kracht.

Brandtesten op producten, constructies of op locatie

Koolwaterstofnorm – UL 1709

De norm UL 1709 “Rapid Rise Fire Test of Protection Materials for Structural Steel” is een van de oudste en meest toegepaste ovenbrandnormen voor de olie- en gassector. De temperatuurstijging bij de UL1709 is sterker dan bij de Europese norm voor koolwaterstofbranden (HC). De temperatuur dichtbij het proefstuk stijgt binnen 5 minuten van omgevingstemperatuur tot 1093°C en blijft gedurende 5 minuten 154°C boven de HC-temperatuur-tijdkromme.

Deze tests worden uitgevoerd onder ISO 17025-certificering.

Overige tests

Naast standaardbrandtests kan Efectis ook andere (niet brandgerelateerde) tests uitvoeren, waardoor een compleet assortiment diensten voor elk producttype wordt aangeboden.

Efectis voert rookdichtheidstests conform de norm EN 1634-3 uit voor elementen met afmetingen tot 3000 x 3000 mm (b x h). Deze tests leiden tot de prestatiebeoordelingen “Sa” en “Sm”.

Daarnaast beschikt ons laboratorium over een mechanische testbank om de levensduur van zelfsluitende systemen te beproeven. Deze tests leiden tot een prestatiebeoordeling “C” variërend van “C0” tot “C5”.

Tenslotte kan Efectis speciale tests uitvoeren voor de Franse markt, waaronder NF S 61-937-2 en NF S 61-937-3.

Soms zijn speciale tests nodig, vooral voor doorvoeringen in kerncentrales. Deze tests worden uitgevoerd voorafgaand aan of los van blootstelling aan vuur:

 • Waterdichtheid: of de doorvoering geen water doorlaat
 • Interoperabiliteit: of doorvoeringssystemen van verschillende leveranciers compatibel zijn
 • Vervorming: of het doorvoeringssysteem mechanische belasting kan absorberen en daarbij zijn brandwerendheid behouden

Voor kerncentrales gelden bijzondere eisen voor een reeks opeenvolgende problemen. Een brandklep moet drie tests doorstaan:

 • 500 cycli (openen/sluiten van het blad) bij een luchtsnelheid van 12 m/s
 • Test voor aardbevingsbestendigheid conform EN 60068-3-3
 • Brandwerendheidsonderzoek bij -1500 Pa
DISCLAIMER SAMENVATTING VAN ONDERZOEK EN DECLARATION OF TEST RESULTS

Een Samenvatting van Onderzoek (SvO) is een door Efectis uitgegeven, beknopte samenvatting van een test- of classificatierapport, eventueel aangevuld met beoordelingen. Op basis van een SvO kan de toepasbaarheid van een product in zijn toepassingsgebied niet voldoende aangetoond worden.
Een SvO heeft als doel te worden gebruikt als commercieel leaflet en kan worden opgenomen in de Brandveiligheidsindex.

téléchargement

Een Declaration of Test results (DoT) is eveneens geen vervanging voor het test- en classificatierapport.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Neem contact op