10/3/2021

Efectis, Gebze – Darıca Metrosu projesinde yangın güvenliği çalışmalarına başladı. 15,4 km uzunluğundaki hat, 6 tünel ve 11 istasyonu kapsamaktadır. Tünel havalandırma sistemi kapasitesini ve çalışma senaryolarını belirlerken ulusal ve uluslararası standartlar, yönetmelikler ve bu işe özel teknik şartnamelerden yararlanıldı.

Tüneller ve makas bölgelerinde meydana gelebilecek tren yangını senaryolarını simüle etmek için tünel havalandırma simülasyonları programı, SES (Subway Environment Simulation) kullanıldı. Simülasyon sonucunda fan kapasiteleri hesaplandı, istasyon acil durumu için hesaplamalı akışkanlar dinamiği simülasyonu, CFD (Computational Fluid Dynamics) için sınır koşulları belirlendi.

SES analizi sonrasında acil durum havalandırma sisteminin ve duman ile sıcak havadan arınmış tahliye yollarının yeterliliğini kontrol etmek amacıyla istasyonların 3 boyutlu modeli oluşturuldu ve CFD programına aktarıldı. Gerçeğe uygun dış hava sınır koşulları ile acil durumda yangın senaryosuna uygun olarak çalışan fanlar birlikte değerlendirilerek tünel sınır koşulları tanımlanırken acil durum senaryosu analiz edildi.

Mühendislik hesaplamalarında, akışkan davranışının tespiti oldukça önemli. 1 boyutlu analiz olarak da tanımlanan SES analizleri, tünelin eni ve yüksekliği tünel boyuna oranla çok daha kısa olduğundan; hava hızı ve sıcaklığı gibi parametrelerin tünellerin eninde (y yönünde) ve düşey yönde (z yönünde) değişmediği varsayılarak yapılır. Diğer yandan 3 boyutlu analiz yöntemleri ise karmaşık modellerde, ısı transferi, basınç kayıpları, akış hızları gibi verilerin belirlenmesinde, zaman ve maliyet açısından önemli avantajlar sağlar.