21/12/2022

Tarihi Yapılarda Yangın Güvenliği

Toplumsal hafızamızın göz bebekleri olan tarihi yapılarımızı gelecek nesillere güvenle aktarabilmemiz için en önemli hususlardan biri; yangın güvenliğinin tesis edilmesidir.

Yangın durumu, çoğu zaman tarihi yapının tamamen kaybedilmesi ile sonuçlanmakta; kontrol altına alınabildiği nadir durumlarda ise yapıya, onarımı çok zor yahut imkânsız hasarlar vermekte ve tarihi değerlerimizin kaybına neden olmaktadır. Peki, tarihi yapılarımızın yangından korunması sürecinde nelere dikkat edilmeli? Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te tarihi binalarda yapılacak tesisatlara ilişkin olarak; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, yangın tesisatları için ise ilgili itfaiye teşkialatının  görüşünün alınması gerektiği belirtilmektedir. Tarihi yapının tamirat, tadilat ve bakım çalışmaları; yangın güvenliği gereksinimleri de içermektedir.

“Önce, zarar verme!” -Hipokrat

Tarihi yapılarda yangın güvenliği planlamalarının temel önceliği, bina bütünlüğünü olabildiğince koruyabilecek çözümler üretmek olmalıdır.

Yeni inşa edilen binalarda tasarımın verimli olması esas olup, binalar tasarıma uyum sağlamaktadır. Tarihi binalarda ise tam tersi; binanın korunması esas olup, tasarımın binanın benzersiz özelliklerine uyum sağlaması gerekmektedir.

Tarihi yapılara özgü yangın güvenliği gereksinimlerine örnek olarak:

Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi ise ancak uzmanlık ile mümkündür.

Efectis, yapı yangın güvenliğinin sağlanması ve korunması konusunda 70 yıllık bilgi birikimi ve tecrübeli ekibi ile Türkiye ve diğer bir çok ülkede tüm yapı tiplerinin yangın güvenliğinin sağlanması için hizmet vermektedir.