Spaans: Speciale tests en brandtesten op locatie

Subtitel

Spaans: Speciale tests en brandtesten op locatie

Tests op locatie met complexe branden vergroten het inzicht van het systeem in het fenomeen brand. Ze bieden een brede en diepgaande kennis die van grote waarde is voor het onderzoek naar brandoorzaken en het reconstrueren van branden.

Speciale tests

In bepaalde gevallen voldoen standaardtests niet om brandbeschermingsproducten of –systemen te beoordelen. Dan kunnen speciale tests nodig zijn om het brandgedrag of de doeltreffendheid van een brandbeschermingssysteem te beoordelen. Efectis beschikt over een verscheidenheid aan experimentele faciliteiten om brandvoortplanting, ontbrandingseigenschappen en brandgedrag van constructiedelen te beoordelen onder werkelijke brandomstandigheden.

Ontbrandingstest onder een calorimeterkap

Ontbrandingstests onder de calorimeterkap maken het mogelijk de veiligheidsafstanden in de context van gevarenonderzoeken te optimaliseren. Ook kunnen experimentele gegevens voor een fire safety engineering beoordeling worden verkregen. Deze test levert de gegevens die nodig zijn om de gevolgen van een brandscenario vast te stellen:

 • Vermogen
 • Gewichtsverlies
 • Giftige verbrandingsgassen
 • Vlamproductie (warmtestraling)
 • Aard van verbranding en brandverspreiding
 • enz.
Hotte calorimétrique (8m x 8m x 4m) équipée d'une sole de pesage et d'un système d'extinction

TESTS OP WERKELIJKE SCHAAL VOOR BESTAANDE OF MODELCONSTRUCTIES

Efectis heeft talloze rook- en brandverspreidingstests op werkelijke schaal in bestaande of modelconstructies uitgevoerd. Zo kunnen de experimentele resultaten worden vergeleken met gemodelleerde simulaties. Voor deze tests is vaak een groot aantal sensoren (meer dan 300) nodig om de voornaamste parameters te beoordelen:

 • Brandontwikkeling
 • Ontbrandbaarheid en kritieke warmtestroomdichtheid van materialen
 • Rookontwikkeling en -verspreiding
 • Brandgedrag van de bouwdelen en constructies

Brandgedrag bij natuurlijke brand

Efectis beschikt over alle benodigde apparatuur om het brandgedrag volledig te omschrijven, waaronder meetapparatuur (thermokoppels, manometers, doorstromingsmeters, belastingsensoren, analyseapparatuur voor energie, warmtecamera’s enz.) maar ook specifieke instrumenten zoals de mobiele oven, kasten om de elektrische functionaliteit van kabels te meten en video-endoscopen waarmee in de oven of brandhaard kan worden gekeken en gemeten.

Blustests voor mobiele en vaste sytemen

Efectis kan blustests uitvoeren voor vaste en mobiele systemen (watermist-, drukluchtschuim-, sprinkler- en schuimsystemen) in grote gesloten ruimten (10 m hoog, tunnelinfrastructuur of onder calorimeterkap).

Brandtesten op locatie

De eisen op het gebied van comfort, veiligheid en energie-efficiëntie in combinatie met de groeiende complexiteit van infrastructuren vereisen continu nieuwe ventilatie- en rooksystemen. Door tests uit te voeren op locatie kunnen de prestaties van bestaande ventilatiesystemen worden beoordeeld, vooral wanneer deze tests worden gecombineerd met ontwerp- en verificatieonderzoeken.

Efectis OutLabs Ventilation is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het ter plaatse testen van ventilatiesystemen in gebouwen. Dankzij de technische expertise op het gebied van rook- en brandtests kan Efectis OutLabs Ventilation een breed assortiment diensten aanbieden voor alle mogelijke constructies, waaronder:

 • Meting van luchtdebiet en drukverschillen tussen ruimtes, in ventilatieschachten, bij roosters en ventilatoren enz.
 • Implementatie van experimentele brandbron om hete, niet-destructieve en schone rook te produceren, zodat de beweging van warme gassen kan worden gevisualiseerd of om realistische omstandigheden te creëren voor veiligheidsoefeningen.
 • Meting van de temperatuur en opaciteit van gassen, waarbij foto- en filmopnamen van de rookbeweging worden gemaakt.

Tests voor brandwerendheid en betonafspatting

De Mobifire is het eerste betrouwbare instrument om het risico op betonafspatting bij vaste betonconstructies als bestaande tunnels (muur of plafond), gebouwen of grote proefstukken te kwantificeren. De constructies kunnen onbeschermd zijn of zijn voorzien van brandbeschermingsproducten. In het verleden was er geen nauwkeurige manier om het gedrag bij brand te beoordelen.

Er is een passende Mobifire-oven voor elke situatie en toepassing. De ovens kunnen oppervlakken blootstellen volgens elke internationaal erkende brandkromme, waaronder RWS, HCM, RABT en ISO. De blootgestelde oppervlakken kunnen 1 x 1 m groot zijn. Grotere afmetingen mogelijk op verzoek. In de meeste gevallen voldoet een oppervlak van 1 x 1 m om betrouwbare resultaten te verkrijgen. Het oppervlak is ook klein genoeg om de constructie na de test te kunnen repareren zonder tot blijvende schade of twijfel over de hele constructie te leiden.

Efectis kan u al in de conceptfase ondersteuning bieden bij het bepalen van de juiste testprocedures, testapparatuur en veiligheidsdocumentatie. In de uitvoerende fase van het project levert Efectis alle benodigde apparatuur om de test uit te kunnen voeren. We kunnen u ook helpen een kosteneffectief ontwerp te maken voor de brandbescherming die nodig is om de constructie te beschermen tegen betonafspatting.

¿Cómo podemos ayudarte?

Contáctanos