Özel ve Yerinde Testler

Subtitel

Özel ve Yerinde Testler

Özel durumlarda; yapısal sistemlerin,  yangın söndürme sistemlerinin, yanıcı malzemelerin  davranışlarını ve kompleks süreçleri değerlendirmek standart testlerle mümkün olmamaktadır.

YERİNDE TESTLER

Havalandırma ve Duman Boşaltım Testlerİ

Altyapıların giderek karmaşık hale gelmesi ile rahatlık, güvenlik ve enerji verimliliğine yönelik gereksinimler bir araya geldiğinde, sürekli yenilenen havalandırma/duman çözümlerinin üretilmesi gerekir. Mühendislik tasarımı ve doğrulama araştırmaları ile bağlantılı olarak tesis içi testler, mevcut kurulu havalandırma sistemlerinin performansını değerlendirmenin bir yoludur.

Efectis OutLabs Ventilation bina havalandırmasına yönelik tesis içi test gerçekleştirme konusunda uzman bir şirkettir. Duman ve yangın testlerine yönelik mühendislik uzmanlığı ile Efectis OutLabs Ventilation tüm yapı türlerine uygun çeşitli hizmetler sunmaktadır:

 • Odalar arasında, havalandırma borularında, boşaltım alanlarında ve fan gibi yerlerdeki hava akım hızı ve basınç farklılıklarının ölçümü;
 • Sıcak gazların hareketini görselleştirmek veya iletken güvenlik uygulamalarına yönelik gerçek koşullar oluşturmak için sıcak, tahribatsız ve temiz duman üreterek deneysel yangın kaynağı uygulama;
 • Duman hareketinin fotoğraf ve video kayıtları ile gazların ısı  ve opaklığını ölçme.

Yangın Dayanım Beton Patlama (Spalling) Testlerİ

Geçmişte beton yapılarda yangın durumunu değerlendirmek için uygun bir yöntem bulunmamaktaydı. Mobifire, yangından korunma ürünleriyle korunan ya da korunmayan mevcut tüneller (duvar veya çatı), binalar veya geniş test modelleri gibi taşınmaz beton yapılara yönelik, betonun patlayarak dökülme riskini belirlemek için ilk güvenilir araçtır.

Her durum ve uygulamaya uygun bir Mobifire fırını vardır. Fırınlar uluslararası olarak tanınan tüm yangın eğrilerine uygun yüzeyler oluşturabilir: RWS, HCM, RABT ve ISO yangın eğrisi gibi. Oluşturulan yüzey 1 m x 1 m boyutlarında ve isteğe bağlı olarak daha geniş olabilir. 1 m2 alan çoğu durumda güvenilir sonuçlar almak için yeterlidir, ancak tüm yapıya zarar vermeden testten sonra yapının kolaylıkla onarılmasını sağlayacak kadar da küçüktür.

Doğru test prosedürlerini, test ekipmanını ve güvenlik belgelerini kullanabilmeniz için Efectis size tasarım safhasında yardımcı olabilir. Projenin uygulama sürecinde Efectis testi gerçekleştirmek için gerekli olan tüm test ekipmanlarını sağlar. Beton patlamasına karşı yapı koruması sağlamak için ekonomik yangından korunma tasarımı sağlama konusunda da size yardımcı olabiliriz.

ÖZEL TESTLER

Bazı durumlarda standart testler yangın dayanım ürünleri veya sistemlerine yönelik değerlendirmeler için uygun değildir. Bunun sonucu olarak, yangın davranışını veya yangından korunma sisteminin verimliliğini değerlendirmek için bazı özel testler gerekir. Efectis gerçek yangın koşullarında yangın yayılmasını, yanma özelliklerini ve yapısal öğelere yönelik yangın davranışını değerlendirebilecek deneysel tesislere sahiptir.

KALORİMETRİK DAVLUMBAZ ALTINDA YANMA TESTİ

Kalorimetrik davlumbaz altında yanma testleri CIEP tehlike araştırmaları ve güvenlik mühendisliği değerlendirmelerine yönelik elde edilen deneysel veriler bağlamında güvenlik mesafelerinin optimizasyonunu sağlar. Bu test oluşturulacak yangın senaryosunun sonuçlarına yönelik özellikleri belirlemek için gerekli olan verileri sağlar:

 • Isı yayılım oranı
 • Ağırlık kaybı
 • Yanmadan oluşan toksik gaz
 • Alev salınımı (ısı yayılımı)
 • Yanma ve yangın yayılım yapısı
 • vb
Hotte calorimétrique (8m x 8m x 4m) équipée d'une sole de pesage et d'un système d'extinction
Toprak düzeyinde ve sabit yangın söndürme sistemi ile donatılmış ısıölçer davlumbazı (8m x 8m x 4m)

MEVCUT VEYA MODEL YAPILARDA TAM ÖLÇEKLİ TESTLER (KAMU BİNALARI, TÜNELLER, ÇOK KATLI OTOPARKLAR, DEPOLAR VB.)

Efectis deneysel sonuçları modelleme simülasyonları ile karşılaştırmak için, mevcut veya model yapılarda çok sayıda tam ölçekli duman ve yangın testleri gerçekleştirmiştir. Bu testler genellikle şu özelliklere sahip ana parametreleri değerlendirmek için çok sayıda sensör (300’ün üzerinde) gerektirir:

 • Yangının yayılması,
 • Alev alma kuvveti ve malzemelerin kritik ısı eritkenliği,
 • Dumanın fumigasyonu ve yayılması,
 • Bina öğelerinin ve yapılarının yangın davranışı.

Doğal Yangın Durumunda Yangın Davranışı

Efectis kabloların elektrik işlevlerinin kontrolü için mobil fırın, kabinler veya fırının içini ya da yangın yerini görüntülemek ve kaydetmek üzere video endoskopları gibi özel araçların yanı sıra çok çeşitli ölçü bilim ekipmanı (termokupl, basınçölçer, akış ölçer, yük sensörleri, enerji analiz sistemleri, ısı kameraları vb.) ile yangın davranışının tüm özelliklerine yönelik gerekli tüm ekipmana sahiptir.

Taşınabİlİr ve Sabİt Sİstemlere Yönelİk Söndürme Testlerİ

Efectis geniş kapalı alanlarda (10 m yükseklikte tünel alt yapıları veya ısıölçer kapakların altında) sabit ve taşınabilir sistemler (su sisi, sıkıştırılmış hava köpüğü, yangın söndürücü ve köpük sistemleri) yönelik yangın söndürme testleri gerçekleştirir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İletişim