27/7/2022

Bij de aanleg van nieuwe tunnels worden vooraf uitgebreide testen gedaan op het gebied van onder meer de constructieve en de brandveiligheid. Die testen worden in proefopstellingen uitgevoerd. Het testen van bestaande tunnels is een stuk uitdagender. Toch kan ook daarvan de brandveiligheid getest worden. Met onze mobiele oven Mobifire kunnen we ter plaatse brandtesten uitvoeren en daarmee aantonen of een tunnelwand voldoende brandwerend is of niet.

Bij het bepalen of een tunnel wel of niet voldoende brandwerend is, wordt sinds eind jaren 70 getest met de RWS-brandcurve. “Bij die brandcurve wordt uitgegaan van brand die binnen vijf minuten oploopt tot 1.140 graden Celsius en 1.350 graden Celsius na een uur. Vergelijkbaar met een brandscenario waarbij een tankwagen brandstof verliest en een brand ontstaat van zo’n 200 tot 300 Megawatt. Die brandcurve kunnen we in de Mobifire op kleine schaal nabootsen en zo kunnen we bestaande tunnelwanden op locatie testen.”

60 of 120 minuten

Voor landtunnels geldt dat de betonnen tunnelwand minimaal 60 minuten weerstand moet bieden aan de RWS-brandcurve. “Als er gebouwen of andere objecten op de tunnel of in de buurt van de tunnel staan, wordt er vaak een 120 minuten eis gehanteerd.”

Daarbij speelt het beton dat is toegepast een centrale rol. “De tunnelwand vormt de constructie van de tunnel. Zolang het beton weerstand biedt tegen de hitte en de vlammen, komt die constructie dus niet in gevaar. Maar beton kan bij blootstelling aan hoge temperaturen uit elkaar spatten.”

Niet prominent op agenda

Tot 2017 stond het spatprobleem niet heel prominent op de agenda. “Lange tijd werd gedacht dat het spatprobleem opgelost was doordat er, door middel van een enkele proef, aangetoond was dat er een spatvrij betonmengsel bestond. Dit betonmengsel is toen voor de nieuwe tunnels gebruikt. Toen in 2017 uit onderzoeken bleek dat dit betonmengsel minder brandwerend was dan werd aangenomen, kwam het spatprobleem en de brandwerendheid van tunnelwanden nadrukkelijk op de agenda te staan.”

Een vierkante meter getest

Voor een mobiele test wordt de Mobifire op een dieplader geplaatst en door een vrachtwagen de tunnel in gereden. “Ook alle andere materialen die we tijdens de test nodig hebben, gaan mee op de dieplader. Vervolgens wordt in de tunnel een stuk betonwand van een vierkante meter blootgesteld aan de RWS-brandcurve. Want uiteindelijk is het die tunnelwand die de hitte moet kunnen weerstaan zodat de constructieve veiligheid van de tunnel gewaarborgd blijft.”

Een effectieve en kostenefficiënte manier om de bandveiligheid van bestaande tunnels te testen. “Testen vinden plaats op rustige momenten, zoals ’s nachts en in het weekend, zodat verkeer er zo min mogelijk last van heeft. Daarvoor vormen de land- en spoortunnels een te belangrijk onderdeel in onze infrastructuur. De tunnel wordt voor de test wel volledig afgesloten.”

Semi-destructief

Het testen met de Mobifire is kostenefficiënt omdat de schade die tijdens de test ontstaat goed hersteld kan worden en vanwege het kleine oppervlak dat door de test beschadigd is. “We voeren in de tunnels semi-destructieve tests uit. Dat betekent dat we op het moment dat blijkt dat een tunnelwand niet voldoet aan de norm, we de test stoppen zodat het beschadigde deel hersteld kan worden. Tevens adviseren we de tunneleigenaar op welke manier de tunnelwand alsnog brandveilig gemaakt kan worden, want dat is uiteindelijk het doel. Iedere tunnel moet voldoen aan de eisen van brandveiligheid.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Bienefelt