Juridische kennisgeving

Overzicht

Juridische kennisgeving

De website wordt beheerd door de Efectis Group

Hoofdkantoor: Espace Technologique, Bât Apollo – Route de l’Orme des Merisiers
91193 SAINT AUBIN, FRANCE
RCS Evry 792 289 951

Juridische kennisgeving

Verantwoordelijk voor de publicatie: Monique van der Deijl

De informatie over u is uitsluitend bedoel voor de Efectis Holding.
In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, heeft u het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van deze gegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:

Efectis Holding
Espace Technologique, Bât Apollo – Route de l’Orme des Merisiers
91193 SAINT AUBIN, FRANCE

Hosting / ontwerp

Ontwerp en hosting door: De Mediagraaf, Populierenweg, 3421 TX Oudewater, Nederland.

Eigendom

Alle content op de website efectis.com is beschermd door het auteursrecht.
Alle redactionele inhoud, tekst, afbeeldingen, foto’s, illustraties, audio- en videoclips vallen onder het auteursrecht. De inhoud van efectis.com kan niet vrijelijk worden gereproduceerd, in geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande toestemming en zonder vermelding van de bron.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te voeren, ook in het kader van een strafrechtelijke procedure.

1 – Creëren van een link naar deze site

Het is toegestaan door middel van een citaat of een hyperlink naar de inhoud van de website te verwijzen, met uitzondering partijen waarvan de uitlatingen pornografische, vreemdeling hatend of anderszins de menselijke waardigheid wordt aangetast en/of de orde en goede zeden wordt aangetast.

2 – Overnemen van online inhoud

Voor de reproductie of het gebruik van informatie is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met contact@efectis.com.

Het verzoek moet de gewenste inhoud en plaats specificeren waar het zal worden weergegeven. Zodra de toestemming is verkregen, dient de reproductie te worden vergezeld met de volgende vermelding: © Efectis Group. Alle rechten voorbehouden.

In het geval van reproductie door een andere website, moet de inhoud gelinkt worden met een actieve URL link naar de homepage efectis.com.


Recente referenties

Testing for railways and marine sector

Testing for railways and marine sector

Lees verder
Testen van innovatieve vliegtuigcontainers

Testen van innovatieve vliegtuigcontainers

Lees verder