Nieuws pagina

Overzicht

Nieuws en updates

9.9.2021 Gevelbranden in Nederland Bij brand is de gevel een van de meest kwetsbare elementen van een gebouw.  Brandveiligheid van gevels wordt al lang onderschat zeker nu er tegenwoordig meer aandacht is... Lees verder
25.8.2021 Bouwproductenverordening in de VK De Britse regering heeft zojuist plannen aangekondigd om wetgeving in te voeren die het mogelijk maakt om CE-gemarkeerde goederen tot 1 januari 2023 op de Britse markt te... Lees verder
30.6.2021 Nieuwe testnorm voor rookwerende deuren De ‘anderhalve regel’: wie is er de afgelopen decennia niet mee geconfronteerd geweest in de rookwerende deurenbranche in Nederland? Bovendien is het bepalen van de weerstand tegen rook... Lees verder
20.4.2021 Technisch ondersteunend medewerker en beheerder instrumentatie apparatuur meetmiddelen Een technisch ondersteunend medewerker en beheerder instrumentatieapparatuur en meetmiddelen bij Efectis is mede verantwoordelijk voor het verrichten van diverse voorbereidende, ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de apparatuur en... Lees verder
17.3.2021 Efectis ondersteunt Leger des Heils met verbeteren van de brandveiligheid Het Leger des Heils is een internationale beweging die vanuit een Christelijke achtergrond zonder enige vorm van discriminatie tracht de menselijke nood te lenigen. Als deel van deze... Lees verder
2.3.2021 Samenvatting van Onderzoek (SvO) - opname in Efectis database Met ingang van 2021 is de Sdu gestopt met de uitgave van de Brandveiligheidsindex. Het handboek werd jaarlijks geactualiseerd waarin de op dat moment geldige SvO’s staan vermeld.... Lees verder
25.1.2021 Persbericht Samen werken aan een brandveilige wereld! Overname van KRID ingenieurs | brandveiligheid BV door Efectis Nederland BV. Met ingang van januari 2021 is Krid onderdeel geworden van Efectis... Lees verder
18.11.2020 Hoe brandbaar zijn coronaschermen eigenlijk? We zien ze iedere dag in de supermarkt, op kantoor en aan balies: Coronaschermen. Sinds maart hangt het land vol met allerlei harde en flexibele kunststofschermen om ons... Lees verder
21.10.2020 BEZOEKERS VOORSCHRIFTEN / VISITORS REGULATIONS Efectis Nederland stelt zich als doel te zorgen voor een veilige & gezonde werkomgeving. Daarom zijn er in deze periode naast de reguliere veiligheidsinstructies aanvullende voorschriften voor onze... Lees verder
10.9.2020 Revision RWS test procedure for concrete tunnel linings September 1, 2020, RWS and Efectis Nederland publish the 3rd version of the test procedure. The new name, “Fire testing procedure for concrete tunnel linings and other tunnel... Lees verder
30.6.2020 MOBIFIRE - Mobiele oventest uitgevoerd in Leiden Tunnels vormen een essentieel onderdeel van de weg- en spoorinfrastructuur. Tunnels maken het mogelijk goederen en diensten met elkaar te verbinden en economische regio’s te laten groeien. Daarom... Lees verder
12.12.2018 Deskundigenverklaring: Efectis en Peutz komen met eenduidige richtlijnen Er is vaak behoefte aan een ‘bredere’ toepassing van brandwerende producten dan het (direct) toepassingsgebied zoals dat in de desbetreffende Europese testnorm is omschreven en eventueel het uitgebreid... Lees verder