Nieuws pagina

Overzicht

Nieuws en updates

19.12.2023 Flame Away test De Flame Away is een decoratief brandblusapparaat uitgevonden door Nederlandse studenten. De Flame Away is een breekbare container gevuld met een brandblusoplossing. Bij brand dient u de Flame... Lees verder
8.11.2023 Brandveilige unitbouw vergt aandacht in ontwerpfase Ligt bij het bepalen van de brandveiligheid op productniveau van woningen en gebouwen in het algemeen de nadruk vaak op doorvoeren voor installaties, leidingen en kabels, voor unitbouw... Lees verder
6.11.2023 Stapeling van gelijkwaardigheid in hoogbouw Volgens het Bouwbesluit 2012 dient bij het ontwerpen van hoogbouw (bouwwerk met een vloer van een gebruikgebied >70m boven meetniveau) het gebouw ‘zodanig te worden ingericht dat het... Lees verder
30.10.2023 Brandtesten op locatie met MobiFire® in de Leonardtunnel in België Begin 2023 heeft Efectis Nederland meerdere brandproeven uitgevoerd in de Leonardtunnel in België. Deze testen werden uitgevoerd in de laagst gelegen tunnel onder het Leonard-kruispunt. De tunnels dateren... Lees verder
9.10.2023 Testen van tunneldeuren volgens de Efectis/RWS testprocedure Tunneldeuren zijn belangrijke componenten in de tunnelinfrastructuur omdat ze het mogelijk maken dat mensen veilig kunnen vluchten en dat tunneltechnische installaties worden beschermd bij het uitbreken van brand.... Lees verder
3.10.2023 Brandeisen hoogbouw aangescherpt Veel binnenstedelijke woningnieuwbouw kenmerkt zich door hoogbouw. Verschillende grote branden hebben de afgelopen jaren gezorgd voor discussie over de brandeisen waaraan gevels van hoogbouw moeten voldoen. In een... Lees verder
14.9.2023 Weren van rook krijgt meer aandacht In de vaak traditionele bouwsector is de kennis over brand- en rookwerendheid van constructies en producten nog beperkt. Toch heeft de sector al enige tijd te maken met... Lees verder
13.9.2023 Fire Safety Façade meeting - free registration Efectis Nederland organizes on 21st of November an expert meeting regarding ‘Fire Safety Façade’. Eric Guillaume, General Manager Efectis France will give a presentation regarding the fire safety... Lees verder
5.9.2023 Efectis aanwezig tijdens de Prefab dagen van 10 t/m 12 oktober Van 10 t/m 12 oktober 2023 zijn wij aanwezig op de beurs PREFAB 2023 in de Brabanthallen in Den Bosch en is dagelijks geopend van 10:00 – 17:00... Lees verder
27.6.2023 Testen van innovatieve vliegtuigcontainers Sinds september 2022 voert Efectis onderzoeks- en ontwikkelingstesten uit op vliegtuigcontainers voor Inflight Canada. Deze containers verschillen van de containers die Efectis in het verleden heeft getest (volgens... Lees verder
26.6.2023 Bepaling brandgedrag van brandvertragend behandeld Rieten gevel “Als u in de herfst door het polderlandschap rijdt, vormen de wuivende rietkragen met hun karakteristieke pluimen een prachtig decor” aldus de eerste zin op de website van... Lees verder
31.5.2023 Vraag naar brandtesten voor transformatoren stijgt In de huidige energietransitie spelen transformatoren een belangrijke rol. De hoge voltages die worden opgewekt door bijvoorbeeld windmolens moeten worden omgezet naar veel lagere voltages, zodat de opgewekte... Lees verder