Nieuws pagina

Overzicht

Nieuws en updates

30.5.2024 Vliegvuurtesten elke keer weer spannend Steeds vaker willen dakdekkers en opdracht gevende leveranciers van EPDM of andere kunststof dakbedekking weten wat het brandgedrag van hun producten is bij externe brand door vliegvuur. In... Lees verder
24.5.2024 Brandproeven in de Leonardtunnel (LEO-1) met de MobiFire® in België Begin 2024 heeft Efectis Nederland meerdere brandproeven uitgevoerd in de Leonardtunnel (LEO-1) in België. De testen werden uitgevoerd in de boven gelegen tunnel met een lengte van ongeveer... Lees verder
15.5.2024 Accreditatie vergroot mogelijkheden van brandtesten op transformatoren De Raad van Accreditatie heeft Efectis recent geaccrediteerd volgens de ISO 17025-norm voor het uitvoeren van brandtesten op transformatoren. Dankzij de uitbreiding met scope element T14 van IEC... Lees verder
8.4.2024 Renovatie & Transformatie beurs van 14 t/m 16 mei 2024 Van 14 t/m 16 mei 2024 zijn wij aanwezig op de beurs Renovatie & Transformatie in de Brabanthallen in Den Bosch en is dagelijks geopend van 10.00 tot... Lees verder
11.3.2024 Van inspectie naar nieuw brandveiligheidsconcept Efectis Nederland heeft afgelopen maanden met succes diverse projecten afgerond waarbij een aanvraag voor een inspectie van een enkele situatie resulteerde in een wijziging van het gehele brandveiligheidsconcept... Lees verder
6.3.2024 Testing of natural smoke and heat exhaust ventilators Natural smoke and heat exhaust ventilators (NSHEV’s) are used to create an opening in the outer shell of a building. In case of a fire the NSHEV can... Lees verder
5.3.2024 “Meer onderzoek nodig naar brandveiligheid renovatie-concepten” Wat kan Efectis betekenen voor leden van Stroomversnelling? De duurzaamheid van de Nederlandse woningvoorraad is en wordt in de komende decennia steeds verder verbeterd door effectievere isolatie en... Lees verder
19.12.2023 Flame Away test De Flame Away is een decoratief brandblusapparaat uitgevonden door Nederlandse studenten. De Flame Away is een breekbare container gevuld met een brandblusoplossing. Bij brand dient u de Flame... Lees verder
8.11.2023 Brandveilige unitbouw vergt aandacht in ontwerpfase Ligt bij het bepalen van de brandveiligheid op productniveau van woningen en gebouwen in het algemeen de nadruk vaak op doorvoeren voor installaties, leidingen en kabels, voor unitbouw... Lees verder
6.11.2023 Stapeling van gelijkwaardigheid in hoogbouw Volgens het Bouwbesluit 2012 dient bij het ontwerpen van hoogbouw (bouwwerk met een vloer van een gebruikgebied >70m boven meetniveau) het gebouw ‘zodanig te worden ingericht dat het... Lees verder
30.10.2023 Brandtesten op locatie met MobiFire® in de Leonardtunnel in België Begin 2023 heeft Efectis Nederland meerdere brandproeven uitgevoerd in de Leonardtunnel in België. Deze testen werden uitgevoerd in de laagst gelegen tunnel onder het Leonard-kruispunt. De tunnels dateren... Lees verder
9.10.2023 Testen van tunneldeuren volgens de Efectis/RWS testprocedure Tunneldeuren zijn belangrijke componenten in de tunnelinfrastructuur omdat ze het mogelijk maken dat mensen veilig kunnen vluchten en dat tunneltechnische installaties worden beschermd bij het uitbreken van brand.... Lees verder