Nieuws pagina

Overzicht

Nieuws en updates

31.3.2022 GEVEL 2022 Vakbeurs voor ontwerp & engineering van de gebouwschil Datum: 31 mei t/m 2 juni 2022Locatie: Jaarbeurs, UtrechtStand: 04.B015, hal 4 Gevel is een vakbeurs voor architecten en bouwkundigen.... Lees verder
29.3.2022 Brandveiligheid bij de opvang van vluchtelingen Op 24 februari 2022 begon de grootschalige aanval van Rusland op Oekraïne. Deze oorlog heeft geleid tot grote vluchtelingenstromen. Het Rijk heeft gemeenten opdracht gegeven op korte termijn... Lees verder
23.3.2022 Calorische bom - EN ISO 1716 Sinds de Grenfell Tower brand in Londen is de vraag naar veilige gevelmaterialen sterk toegenomen. In Engeland worden hogere brandeisen aan gevels gesteld, maar ook in andere Europese... Lees verder
25.1.2022 Branden op industriële platte daken met zonnepanelen: dit leren we ervan Op steeds meer industriële platte daken komen zonnepanelen. Veel organisaties hebben al hun  mening klaar over de brandveiligheid van deze daken met zonnepanelen. Met name wanneer er sprake... Lees verder
11.1.2022 Electrische voertuigen Elektrische voertuigen (EV’s) zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Ze moeten ook geparkeerd en opgeladen worden, wat soms gebeurt in parkeergarages. De brandveiligheid van inpandige... Lees verder
14.12.2021 Façade testen conform Intermediate scale ISO 13785-1 Het brandgedrag van materialen is een van de belangrijkste eigenschappen die vastgesteld moet worden voordat deze materialen mogen worden toegepast in de gebouwde omgeving. In het Bouwbesluit is... Lees verder
9.9.2021 Gevelbranden in Nederland Bij brand is de gevel een van de meest kwetsbare elementen van een gebouw. Brandveiligheid van gevels wordt al lang onderschat zeker nu er tegenwoordig meer aandacht is... Lees verder
25.8.2021 Bouwproductenverordening in de VK De Britse regering heeft zojuist plannen aangekondigd om wetgeving in te voeren die het mogelijk maakt om CE-gemarkeerde goederen tot 1 januari 2023 op de Britse markt te... Lees verder
30.6.2021 Nieuwe testnorm voor rookwerende deuren De ‘anderhalve regel’: wie is er de afgelopen decennia niet mee geconfronteerd geweest in de rookwerende deurenbranche in Nederland? Bovendien is het bepalen van de weerstand tegen rook... Lees verder
20.4.2021 Technisch ondersteunend medewerker en beheerder instrumentatie apparatuur meetmiddelen Een technisch ondersteunend medewerker en beheerder instrumentatieapparatuur en meetmiddelen bij Efectis is mede verantwoordelijk voor het verrichten van diverse voorbereidende, ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de apparatuur en... Lees verder
17.3.2021 Efectis ondersteunt Leger des Heils met verbeteren van de brandveiligheid Het Leger des Heils is een internationale beweging die vanuit een Christelijke achtergrond zonder enige vorm van discriminatie tracht de menselijke nood te lenigen. Als deel van deze... Lees verder
2.3.2021 Samenvatting van Onderzoek (SvO) - opname in Efectis database Met ingang van 2021 is de Sdu gestopt met de uitgave van de Brandveiligheidsindex. Het handboek werd jaarlijks geactualiseerd waarin de op dat moment geldige SvO’s staan vermeld.... Lees verder