Brandveilige gevels

Overzicht

Brandveilige gevels

Bij brand is de gevel een van de kwestbare elementen van een gebouw. Gevels dienen volgens het bouwbesluit veelal aan een specifieke brandklasse te voldoen. Dit heeft de maken met de uitgevoerde branddoorslag en brandoverslag berekeningen volgens NEN 6068.

Op het moment dat er een brandoverslagberekening gemaakt wordt, geldt de belangrijke voorwaarde dat de gevel moet voldoen aan brandklasse B. Onder de gevel wordt in deze situatie verstaan de complete opbouw van de gebruikte materialen van een gevel.

Voor het vaststellen van de brandklasse van bouwmaterialen wordt voor de Europese markt in het algemeen en voor de Nederlandse markt in het bijzonder de zogenaamde Single Burning Item (SBI) test gebruikt. Dit is een hoekopstelling waarbij materialen met de afmetingen 1000×1500 mm en 500×1500 mm worden belast met een brander van 30 kW (een zogenaamde prullenbakbrand die representatief wordt verondersteld voor een beginnende brand).

Er is al enige tijd discussie over deze methode, die gebruikt wordt voor bouwmaterialen die in het gebouw mogen worden toegepast, of die ook wel geschikt is voor gevelconstructies. Deze methode is vooralsnog de aangewezen methode om de brandklasse te bepalen. Er is al heel lang behoefte aan een aanvullende methode om vast te stellen of gevels wel veilig genoeg zijn. Na de Grenfell Tower brand in juli 2017 is dat nog eens en te meer duidelijk geworden.

Bij de CEN wordt hard gewerkt aan het realiseren van een Europese geveltest. De ontwikkelingen in Brussel gaan echter niet zo snel zoals we zouden willen. In Engeland (BS 8414) en Duitsland (DIN 4102-20) worden al grote geveltesten uitgevoerd. Deze methoden worden ook als uitgangspunt genomen voor de nieuwe Europese geveltest.

Er zijn inmiddels verkennende onderzoeken uitgevoerd om tot een geveltestnorm te komen maar voordat er overeenstemming is over deze nieuwe methode en deze dan ook aangewezen is in de Nederlandse regelgeving zal vermoedelijk nog enkele jaren duren.

Voor Nederland is er daarom een initiatie ontstaan om tot voorlopige oplossing te komen waarmee het werkelijke brandgedrag van een gevel beter vastgesteld kan worden. Via de normcommissie brandproeven (commissie brand 353084) wordt gewerkt aan een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR). Mogelijk dat hierbij de zogenaamdde Intermediate Scale test volgens ISO 13785-1 in beeld komt. Bij deze methode wordt ook een hoekopstelling gebruikt maar bij deze testen zijn de afmetingen 1200 x 2400 en 600×2400 en is de brandbelasting 100 kW.

Deze methode wordt ook gebruikt voor vooronderzoek voor grote gevelbranden zoals de BS 8414. Bij deze Intermediate scale test wordt uit een serie ontwerpen de meest kritische variant geselecteerd die dan vervolgens word onderworpen aan een grote geveltest volgens BS 8414 of de DIN 4102-20. Dit kan een interessante tussenoplossing worden.

Met deze ontwikkeling sluiten we goed aan bij internationale ontwikkelingen waar onze klanten gebruik van kunnen maken.

Efectis beschikt over eigen kantoren en testlaboratoria in Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Turkije en biedt klanten een wereldwijd netwerk. Efectis biedt oplossingen in alle stadia van het bouwproces.


Recente referenties

Testing for railways and marine sector

Testing for railways and marine sector

Lees verder
Testen van innovatieve vliegtuigcontainers

Testen van innovatieve vliegtuigcontainers

Lees verder