EXAP en classificatie

Overzicht

EXAP en classificatie

Brandweerstandstesten volgens Europese normen leveren een direct toepassingsgebied (DIAP) op.  In aanvulling op het direct toepassingsgebied is het voor veel bouwproducten ook mogelijk het toepassingsgebied aan te passen op basis van Europees opgestelde normen, namelijk de EXAP of Extended field of application.

Een bijkomend voordeel van de EXAP normen is de mogelijkheid de uitkomt te laten classificeren. Voor die producten waar CE markering voor mogelijk is kan de uitgebreide classificatie als Prestatieverklaring (DoP) gebruikt worden.

Een EXAP in tot op heden niet onder accreditatie op te stellen. Wel dient de partij die een EXAP opstelt aantoonbaar affiniteit te tonen door minimaal aan één van de testen waar de EXAP over wordt geschreven uitgevoerd te hebben.

Heeft u vragen? Efectis helpt u graag verder om de mogelijkheden voor u in beeld te brengen.

Contact: nederland@efectis.com


Recente referenties

Branden op industriële platte daken met zonnepanelen: dit leren we ervan

Branden op industriële platte daken met zonnepanelen: dit leren we ervan

Lees verder
Bundeling van kennis maakt het verschil in brandonderzoek

Bundeling van kennis maakt het verschil in brandonderzoek

Lees verder