Certificering, UKCA en CE Markering

Overzicht

Certificering, UKCA en CE Markering

Met de certificatiedienst van Efectis krijgen uw producten de benodigde marktdocumenten.

Wilt u meer uitleg over een exap rapport, expert judgement of samenvatting van onderzoek zie voorwaarden rapportchecker.

Op zoek naar een rapport/certificaat? Ga naar onze databank.
Informatie over de certificeringsregels, zie Certification Rules.

CE-MARKERING VAN BOUWPRODUCTEN

De Europese Verordening bouwproducten (305/2011/EU) vereist CE-markering van bouwproducten op basis van relevante technische specificaties (geharmoniseerde EN-normen of Europese technische beoordelingen (op basis van het Europese beoordelingsdocument). Voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) moet de fabrikant een aangemelde productcertificatie-instantie (Notified Certification Body) en/of een aangemeld laboratorium (Notified Laboratory) inschakelen.

De taken binnen de AVCP-systemen die in de gedelegeerde verordening nr. 568/2014 zijn gedefinieerd, zijn als volgt:

This image has an empty alt attribute; its file name is CE_tabel_NL-1024x357.png

Efectis (Notified Body: 1812) is een aangemelde productcertificatie-instantie (Notified Certification Body, NCB), een aangemeld laboratorium (Notified Laboratory 1234, eveneens aangemeld voor brandtests onder horizontale notificaties) voor de toepassing van de Verordening bouwproducten nr. 305/2011/EU voor producten met een brandprestatieklasse (brandwerendheid en brandgedrag): rookafvoerinstallaties, bouwglas, brandwerende producten, brandkleppen, isolatieproducten enz.

Efectis heeft drie kerncompetenties: testen, inspectie en certificering. De organisatie levert de certificeringsdiensten enerzijds op basis van beoordelingen (tests en inspecties) die door Efectis zelf zijn uitgevoerd en anderzijds op verzoek van de fabrikant (en op voorwaarde van goedkeuring) op basis van tests die door andere aangemelde en/of erkende laboratoria zijn uitgevoerd.
Efectis was al eerder aangemeld voor CE-markering van bouwproducten onder de Richtlijn bouwproducten (Construction Products Directive, CPD) en is bij uitbreiding van het aanmeldingsbereik ook aangemeld voor de Verordening bouwproducten (Construction Products Regulation, CPR). De aanmeldingen van Efectis zijn hier  te vinden.

De certificeringsafdeling van Efectis geeft al 17 jaar CE-markeringscertificaten voor bouwproducten uit voor fabrikanten binnen en buiten de Europese Unie. Het certificeringsteam is ook nauw betrokken bij het werk van de Europese Groep van Aangemelde Instanties:

  • Horizontale sectorgroep voor brand (SH02: Efectis is voorzitter van de groep)
  • Sectorgroep 07 (SG07 vaste brandbestrijdingssystemen: Efectis is leider van de werkgroep rookafvoerinstallaties)
  • Sectorgroep 09: Bouwglas en andere sectorgroepen verwant aan Efectis-aanmeldingen

CE markering voor brandwerende deuren en andere bouwproducten.

Certificering voor de VAE en Qatar

Efectis is door de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar erkend als certificeringsinstantie voor bouwproducten met brandprestatieklasse. Deze productcertificering is voorbehouden aan fabrikanten die hun producten in de VAE en Qatar willen promoten.

Contactpersoon voor certificering: Yannick Le Tallec – Yannick.letallec@efectis.com – tel +33 1 60 13 83 87

UKCA markering

UKCA-markering is het resultaat van het verlaten van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en zal een vereiste zijn om bepaalde producten op de markt te brengen in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales).

Noord-Ierland is een apart geval vanwege het Noord-Ierse Protocol. Een CE-markering kan nog steeds worden aangebracht op producten die Noord-Ierland binnenkomen.

Als alternatief kunnen producten die geen CE-markering hebben, de UK(NI)-markering hebben.

certificering in het midden-oosten

Efectis is erkend door de VAE, Qatar, Koeweit en Saoedi-Arabië voor certificering van bouwproducten met brandprestatieklasse. Deze productcertificering is voorbehouden aan fabrikanten die hun producten op deze gebieden willen promoten.

Contactpersoon voor certificering: Yannick Le Tallec – Yannick.letallec@efectis.com – tel +33 1 60 13 83 87

Vrijwillege certificering

Efectis Certified: Het vrijwillige keurmerk van Efectis. Deze certificering omvat productcertificering en servicecertificering.

Efectis biedt vrijwillige certificering aan in samenwerking met professionele organisaties en verscheidene bedrijven in de bouwsector. Deze certificering wordt aangeboden aan bedrijven die hun producten en competenties willen promoten:

  • Productcertificering voor aanvullende brandprestaties die niet zijn opgenomen in de CE of UKCA markering, of voor landen die niet vallen onder CE / UKCA waar Efectis Certified wordt erkend als certificering door een derde partij.
  • Dienstencertificering voor bedrijven die hun professionele competenties willen promoten: bijv. installateurs van brandwerende producten.
BORGING & KWALITEIT

Efectis treedt op als inspectie-instantie onder de derdenbeoordeling die vereist is om een CE-markering, NF-keurmerk of professionele kwalificatie te verkrijgen en te verlengen.

Onze inspecteurs zijn gespecialiseerd in brandveiligheid en meer algemeen in de bouwproducten die vallen onder de Verordening bouwproducten 305/2011. Zij verrichten hun werkzaamheden op verzoek van onze certificeringsafdeling maar kunnen ook worden ingezet voor andere aangemelde instanties en certificeringsorganisaties, waaronder AFNOR Certification, CTICM, TÜV Rheinland, RISE, Institut Für Industrieaerodynamik (IFI) en QUALIBAT.

Efectis kan de volgende zaken beoordelen:

  • Brandveiligheidsproducten (bijv. brandwerende deuren, RWA, brandkleppen, rookkleppen, rookgordijnen, RWA-ventilatoren, relaiskasten, brandbeveiligingsproducten, brandwerend metaalwerk…).
  • Staalbouwproducten van staal en aluminium (bijv. openbare verlichting, constructiedelen en bouwkits, prefab bouweenheden, holle bouwdelen en kandelabers)
  • Bouwglas (bijv. gelaagd glas, isolatieglas, gehard glas, keramiek) ongeacht de opgegeven prestaties.

Efectis heeft vijftien jaar ervaring op het gebied van conformiteitsbeoordeling van kwaliteitsmanagementsystemen en productiebesturingssystemen volgens nationale en internationale normen. Daardoor kunnen wij u ook ondersteunen bij het ontwikkelen en onderhouden van uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Daarnaast helpt ons team aangemelde instanties, laboratoria, verenigingen van producenten, installateurs en gebruikers. Wij kunnen de fabricage-, distributie-, markttoezicht- en besturingsprocessen van hun aannemers en leveranciers inspecteren.

Onze inspectieafdeling bestaat uit meertalig en meervoudig gekwalificeerd personeel en is geaccrediteerd volgens de norm NF EN ISO CEI 17020.

Als u meer informatie wilt, kunt u in de database van de Europese Commissie een lijst vinden van alle producten die door de certificeringsafdeling van Efectis kunnen worden gecertificeerd: NANDO

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Neem contact op