14/12/2021

Het brandgedrag van materialen is een van de belangrijkste eigenschappen die vastgesteld moet worden voordat deze materialen mogen worden toegepast in de gebouwde omgeving. In het Bouwbesluit is aangegeven welke brandklassen gesteld worden aan de diverse materialen.

De onderliggende norm voor het vaststellen van deze brandklassen is de Europese brandclassificatienorm de NEN-EN 13501-1. Voor gevels is tot nu toe de zogenaamde Single Burning Item (SBI) test de aangewezen testmethode. Bij deze methode wordt met behulp van een 30 kW brander (prullenbakbrand) het brandgedrag van het bouwmateriaal vastgesteld. Hierbij wordt bepaald wat de bijdrage zal zijn van het betreffende materiaal bij een beginnende brand.

In de loop der jaren is er steeds vaker aangegeven dat deze testmethode wel geschikt is voor het voor het vaststellen van de brandklasse van bouwmaterialen die in het gebouw worden toegepast maar voor gevelmaterialen eigenlijk niet geschikt is. Hiervoor zijn andere in Duitsland en Engeland testmethoden beschikbaar zoals de DIN 4102-20 en de BS 8414. Deze methoden worden nog nadrukkelijker aangewezen sinds de Grenfell Tower tragedy in juli 2017.

Beide methoden hebben zo hun specifieke brandbron, testvoorwaarden, eisen en politieke achtergronden waardoor het niet mogelijk is gebleken een van deze methoden als geveltest aan te wijzen als Europese methode. In Europa wordt daarom een poging gedaan een eigen Europese geveltest te ontwikkelen. Hierbij worden de belangrijkste aspecten van beide methoden samengevoegd en definitieve eisen geformuleerd. Dit proces is al weer enige tijd aan de gang maar heeft nog niet tot een definitieve methode geleid. De implementatie van deze nieuwe methode en vervolgens de benodigde aanpassing van de nationale regelgeving zal nog enige jaren duren.

In aanvulling op deze geveltestmethode is er de Intermediate scale test volgend ISO 13785-1 om vooronderzoek te doen om de meest kritische variant vast te stellen om in de geveltest onderzocht te worden. Deze methode wordt in Engeland toegepast en zal vermoedelijk ook voor de Europese Unie aangewezen worden.

Efectis heeft in oktober 2021 succesvol een test uitgevoerd conform teststandaard ISO 13785-1. Bij deze test wordt een uitslaande brand gesimuleerd op een façade constructie. De uitslaande brand, die meer dan drie keer de warmte genereerd dan de beginnende brand, wordt met behulp van een brander voor 30 minuten onder het proefstuk geplaatst. De vlammen slaan als een vlam uit het kozijn op de te testen gevel. Volgens de testnorm mogen de vlammen niet binnen de 30 minuten boven het proefstuk uitkomen, waardoor bepaald wordt dat de façade constructie geen brandontwikkeling over de gevel heeft. Om de vlammen boven het proefstuk te meten wordt een stralingsmeter boven het 2,5 meter hoge proefstuk geplaatst.

Om een meerwaarde aan de markt te bieden, kan Efectis NL naast de stralingsmeting ook een HRR meting uitvoeren gedurende de test. De HRR meting geeft een beeld van de brandontwikkeling gedurende de test op de façade. Deze meting is een zeer groot pluspunt in de ontwikkeling en de optimalisatie van de façade constructie.

Kortom Efectis is optimaal bezig met ontwikkelen, uitvoeren en investeren van nieuwe test mogelijkheden.

Mocht u interesse hebben in testen volgens ISO 13785-1 dan kunt u een mail sturen naar nederland@efectis.com.