Accreditaties

Overzicht

Accreditaties

We dagen onszelf voortdurend uit om beter samen te werken met onze klanten en partners. Door het verkrijgen van accreditaties en certificaties, zorgen we ervoor dat we voldoen aan de eisen en dat onze mensen uitgerust zijn om de beste service te leveren.

Accreditaties zijn formele erkenningen dat Efectis France, Efectis Nederland, Efectis Era Avrasya en Efectis UK/Irland bevoegd zijn voor de diensten die wij leveren. Dit gebeurt altijd onafhankelijk en onpartijdig.

Deze accreditaties zorgen ervoor dat onze klanten een hoge kwaliteit van dienstverlening ontvangen met betrekking tot alle technische, administratieve en standaard aspecten.

Download de volledige lijst van geaccrediteerde tests van de efectis group

Efectis France
Accreditatie/certificatieNr.ActiviteitUitgegeven doorNobo
NF EN ISO/IEC 170251-1762 and 1-2470testingCOFRAC1812
NF EN ISO/IEC 170203-0634inspection COFRAC
NF EN 170655-0540certificationCOFRAC
ISO 9001FQA 4000944fire safety engineering & expert judgementLRQA
ISO 2999013037TrainingLRQA
CEFRI1055-EActivities
Andere notificatiesActiviteit
Approved by Ministry of Interiorfire resistance and reaction to fire tests, engineering, smoke extraction engineering
Approved by Ministry of NavyIMO fire behavior tests
Qalified by EDF
Recognized by UAE Civil Defense as a Laboratory & Certification Body

Naar notificaties Efectis France

logo COFRAC
Efectis Nederland
Accreditatie/certificatieNr.ActiviteitUitgegeven doorNobo
EN ISO/IEC 17025L470testingRVA1234
ISO 9001193865fire safety engineering & expert judgementDNV
Andere notificatiesActiviteit
Approved by Ministry of Infrastructure and Water Management IMO fire behavior tests for non combustibility and class division testing
Approved by Ministry of NavyIMO fire behavior tests
Recognized by UAE Civil Defense as a Laboratory

Naar notificaties Efectis Nederland

Efectis Era Avrasya
Accreditatie/certificatieActiviteitUitgegeven doorNobo
TS EN ISO/IEC 17025TestingTÜRKAK2184
TS EN ISO/IEC 17065CertificationTÜRKAK 2184
ISO 9001Fire Safety Engineering & Expert Judgement

Naar notificaties Efectis Era Avrasya

Andere notificaties Nobo Activiteit Uitgegeven door
CE-Notified Body2184 CE markingEU
Listed by IMOIMO fire behavior testsMinistry of Transport and Infrastructure
Recognized by UAE Civil Defense (United Arabian Emirates) as a LaboratoryConstruction Product Fire TestsUAE CD
Recognized by SASO (Saudi Arabia) as a LaboratoryConstruction Product Fire TestsSASO
Recognized by QCD (Qatar) as a Laboratory & Certification BodyConstruction Product Fire Tests and CertificationQCD
Recognized by KSFD (Koweit) as a Laboratory & Certification BodyConstruction Product Fire Tests and CertificationKFSD
Efectis UK / Ireland
Accreditatie/certificatieNr.ActiviteitUitgegeven doorNobo
EN ISO/IEC 1702510169testingUKAS2822
Andere notificationsNr.ActiviteitUitgegeven door
CE notified body2822CE markingEU

Naar notificaties Efectis UK/Ireland


Recente referenties

Bundeling van kennis maakt het verschil in brandonderzoek

Bundeling van kennis maakt het verschil in brandonderzoek

Lees verder
Grootschalige brandtesten uitgevoerd in een testtunnel in San Pedro, Spanje

Grootschalige brandtesten uitgevoerd in een testtunnel in San Pedro, Spanje

Lees verder