30/6/2021

De ‘anderhalve regel’: wie is er de afgelopen decennia niet mee geconfronteerd geweest in de rookwerende deurenbranche in Nederland? Bovendien is het bepalen van de weerstand tegen rook op basis van de weerstand tegen brand nog steeds opgenomen in de 2020-versie van de NEN 6075, de nieuwste versie van de Nederlandse norm voor het bepalen van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten, hoewel niet van toepassing is op nieuwbouwprojecten.

Daarnaast is er nog de mogelijkheid om de fysieke lekkage van constructiedelen te meten volgens de Europese testnorm voor deuren EN 1634-3. Als basis voor een nieuwe versie van deze norm (de huidige dateert uit 2004) heeft een commissie van Europese testlaboratoria waaronder Efectis een aanbeveling opgesteld. Dit is door EGOLF, de European Group of Organizations for Fire Testing, vrijgegeven als een ‘position paper’, vergelijkbaar met een voorlopige norm. Dit document bevat onder andere fysieke aanpassingen aan de testopstelling om betrouwbaardere meetresultaten te verkrijgen. Daarnaast zijn de eisen aan de testapparatuur strenger geworden.

Vooruitlopend op een nieuwe versie van deze EN-norm heeft het brandlaboratorium van Efectis in Nederland (Bleiswijk) haar testapparatuur en software laten upgraden om aan de strengere eisen te voldoen. Na een periode van grondig afstellen en pretesten zijn in september 2020 in ons lab meerdere deuren met succes getest op rookwerendheid. De resultaten van deze testen kunnen gebruikt worden om invulling te geven aan de nieuwe eisen die per 1 juli 2021 op nieuwbouwniveau worden gesteld aan de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten.

Voor meer informatie neem contact op met: Michiel Klijn – michiel.klijn@efectis.com of Alexander Waber – alexander.waber@efectis.com