“Als u in de herfst door het polderlandschap rijdt, vormen de wuivende rietkragen met hun karakteristieke pluimen een prachtig decor” aldus de eerste zin op de website van de Vakfederatie Rietdekkers. Riet is een zeer duurzaam product met een lage CO2 footprint.

In diverse landen wordt riet gebruikt als een dakbedekking en daarbij geeft dit een zeer sjieke en natuurlijke uitstraling. In de huidige Nederlandse wet- en regelgeving dient de dakconstructie te voldoen aan Broof (t1) volgens EN 13501-5. Het bedrijf Fire-Resistant BV heeft in het verleden in samenwerking met de Vakfederatie en Efectis meerdere testen uitgevoerd op deze dakconstructies en Fire-Resistant BV kan een rieten dak brandvertragend behandelen waardoor het voldoet aan de eisen van Broof(t1). Om de uitdaging groter te maken (en het duurzame riet in een breder toepassingsgebied te gebruiken) wordt in de huidige bouw riet ook gebruikt als gevel. Hieronder hebben wij enkele prachtige foto’s van riet dat als gevel wordt gebruikt. Als riet als gevel wordt gebruikt dient de brandklasse bepaald te worden volgens EN 13501-1 (toegepast als wand of plafondtoepassing).

Onbehandeld riet voldoet aan een brandklasse E. Fire-Resistant BV kan, nadat het riet geplaatst is volgens de schroefdak methode, het riet brandvertragend behandelen met behulp van hun product  FlameFix® TR1. Met deze brandvertragende behandeling voldoet dit riet aan brandklasse C-s2, d0. De testen voor het bepalen van deze brandklasse zijn uitgevoerd door Efectis.

Efectis NL wil Fire Resistant en de Vakfederatie Rietdekkers bedanken voor hun vertrouwen in Efectis om dit onderzoek rond het bepalen van het brandgedrag van riet uit te voeren. Alle drie de partijen willen ervoor zorgen dat het duurzame riet kan worden gebruikt in meerdere toepassingen en de CO2 footprint op een brandveilige manier te verkleinen.

Voor meer informatie over de brandvertragende behandeling verwijzen wij graag door naar Fire- Resistant BV of de Vakfederatie Rietdekkers.

Wilt u uw product ook classificeren volgens EN 13501-5 (dak toepassing) of EN 13501-1 (wand en/of plafond toepassing) kunt u contact opnemen met Efectis Nederland.