Opslag en magazijn

Overzicht

Opslag en magazijn

We vertrouwen er allemaal op dat wat we opslaan veilig wordt bewaard tot het moment dat we het nodig hebben, wat een goede reden is om te kijken naar de omstandigheden waarin we onze waardevolle producten achterlaten.

Bovendien kunnen plaatsen zoals afvalverwerkingsfabrieken, magazijnen en benzinetanks een ernstige bedreiging vormen voor de omgeving. Het is belangrijk om het getroffen gebied te beperken als de opgeslagen producten in brand zouden vliegen.

Efectis biedt een breed scala aan diensten om opgeslagen goederen en magazijnen te beveiligen.

Onze dienstverlening

 • Beoordeling van de integriteit van een constructie tijdens en na gevaarlijke omstandigheden
 • Opstellen van brandscenario’s
 • Opslagomstandigheden en lokale regelgeving
 • Brand- en rookproeven
 • Bepaling van de calorische waarde van opgeslagen producten
 • Advies over doeltreffende brandbeschermingssystemen en bescherming
 • Berekening van warmtestroomdichtheid
 • Stralingsberekening
 • Ondersteuning bij aannemingsprocedures
 • Fire safety engineering
 • Juridische ondersteuning
 • Brandonderzoek


References

Opslag en magazijn Projecten uitgevoerd door Efectis

Testen van innovatieve vliegtuigcontainers

Testen van innovatieve vliegtuigcontainers

Sinds september 2022 voert Efectis onderzoeks- en ontwikkelingstesten uit op vliegtuigcontainers voor Inflight Canada. Deze containers verschillen van de containers die Efectis in het verleden heeft getest (volgens... Lees verder
Brand in een palletopslag bij Kloek Pallets in Kampen

Brand in een palletopslag bij Kloek Pallets in Kampen

Op 8 juni 2013 ontstond brand in een palletopslag bij Kloek Pallets te Kampen. Door de warmtestraling van de grote brand sloeg de brand over naar het dak... Lees verder