Kwaliteitsborging in de bouw

Overzicht

Kwaliteitsborging in de bouw

Kwaliteitsborging in de bouw is het bewaken van het ontwerp en de uitvoering van de bouw zodat het eindresultaat aan de voorschriften van de bouwwetgeving voldoet. In tegenstelling tot het huidige systeem waarbij de gemeente bouwplannen vooraf toetsen en toezien op de uitvoering volgens afgegeven vergunning gaan de bouwende partijen zelf de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit dragen. Voor dit nieuwe  systeem worden instrumenten en kwaliteitsborgers gebruikt.

Een instrument voor de private kwaliteitsborging is een werkwijze die door een borger gebruikt wordt om toe te zien op het nakomen van de gestelde voorschriften. Certificering en erkenningsregelingen zijn hier een voorbeeld van. Het instrument beschrijft hoe het toezicht moet worden ingericht en uitgevoerd. Deze instrumenten moeten voldoen aan wettelijk gestelde eisen voordat een kwaliteitsborger deze mag toepassen. De Kwaliteitsborger ziet toe op het voldoen aan de minimale eisen uit het bouwbesluit.

Na invoer van de wet Kwaliteitsborging in de Bouw zal voor bouwwerken met vergunningsplicht een kwaliteitsborger moeten worden ingeschakeld. De invoering gaat in stappen: eerst bouwwerken met een laag risico, daarna die met grotere risico’s.

Hoe de wet er precies uit gaat zien is nog onderwerp van discussie.

 


Recente referenties

Testing for railways and marine sector

Testing for railways and marine sector

Lees verder
Testen van innovatieve vliegtuigcontainers

Testen van innovatieve vliegtuigcontainers

Lees verder