11/3/2024

Efectis Nederland heeft afgelopen maanden met succes diverse projecten afgerond waarbij een aanvraag voor een inspectie van een enkele situatie resulteerde in een wijziging van het gehele brandveiligheidsconcept of de ontwikkeling van een nieuw detail.

Aanleiding

Aanleiding voor dergelijke projecten is vaak een brandscan door een inspectiebureau of een inspectie door het bevoegd gezag. Op basis van onze inspectie of een negatieve beoordeling door derden, ontstaat de noodzaak om de (voorgestelde) situatie te wijzigen of nader te onderzoeken.

Doel

Doel van ons onderzoek is het minimaliseren van de kosten voor vervanging van deur- / kozijnconstructies, wanden, gevels of gevelbekledingen. In plaats daarvan voeren we een aanvullend onderzoek uit naar de mogelijkheid om de vergunning aan te passen op basis van gelijkwaardigheid. Hiermee tonen we aan dat nog steeds wordt voldaan aan de doelvoorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Werkwijze

Alle projecten die Efectis Nederland op deze wijze uit heeft gevoerd starten met een inspectie en bijbehorende beoordeling, gevolgd door overleg met de klant en het opstellen van een onderzoeksplan. Dit onderzoeksplan wordt besproken met onze klant en bevoegd gezag. Indien alle partijen akkoord gaan met het voorstel volgt het daadwerkelijke onderzoek.

Zo is er de mogelijkheid tot het uitwerken van een uitgebreide risicogerichte beoordeling op basis van gelijkwaardigheid, zoals bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet. Maar kan de vraag ook leiden tot een onderzoek naar het brandgedrag van een specifiek geveldetail in de SBI of het in overleg met de klant bepalen hoe een detaillering aangepast kan worden op basis van een geteste oplossing zodanig dat er wel een positieve beoordeling uit kan volgen. Veelal worden dit soort projecten afgesloten met gesprekken met bevoegd gezag, gevolgd door een herziene bouwaanvraag of eindinspectie en eindrapport.

Recente projecten

In de afgelopen periode hebben we voor diverse klanten nieuwe details ontwikkeld, brandoverslagberekeningen uitgevoerd conform NEN 6068, gebruiksvoorwaarden bepaald, probabilistische bepalingsmethoden uit de NEN 6079 toegepast, vlamhoogte- en stralingsberekeningen gemaakt op basis van de NEN 6060 en de NEN-EN 1991-1-2, geveldetails getoetst in de SBI en op korte termijn worden brandtesten van bestaande deuren uitgevoerd om aan te tonen of deze conform EN 13501-2 voldoen aan de vereiste brandwerendheid.

Neem contact op

Neem contact op met Efectis Nederland voor meer informatie over onze diensten op het gebied van brandveiligheid.