5/4/2017

Efectis, İran’daki binaların ve altyapının yangın güvenliğini arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla Yol, Konut ve Kentsel Gelişim Araştırma Merkezi (BHRC – Road, Housing & Urban Development Research Center) ile bir mutabakat anlaşması imzaladı. Halen İran mevzuatlarına uygunluğun sağlanması amacıyla İran pazarı için yangına dayanım testleri gerçekleştirmekte olan Efectis, bu mutabakatla birkaç ay içinde yayınlanması planlanan binaların yangın güvenliğine ilişkin yeni mevzuatla ilgili desteğini arttırarak devam ettirecektir.