Nükleer ve Enerji Santralleri

Genel Bakış

Nükleer ve Enerji Santralleri

1990’lardaki düşüşün ardından son yıllarda nükleer enerji endüstrisi tüm dünyada tekrar hız kazanmış ve önemli bir büyüme yaşamıştır. Bununla beraber, Fukuşima kazası kamuoyunun nükleer enerji hakkındaki görüşlerini zedelemiştir.

Efectis yangın testleri, yangın güvenliği mühendisliği ve yapı malzemelerinin yangın davranışları konularında gerçek bir uzmandır. Efectis nükleer alanda aşağıdaki akredite yangın laboratuvarları ve yangın güvenliği mühendisliği etkinliklerini gerçekleştirmektedir.

HİZMETLERİMİZ

 • Yangına dayanıklı ürünlerin  (kapılar, servis geçiş contaları, damperler vb.)  su sızdırmazlığı, hava sızdırmazlığı, deprem, yer değişim, yangına dayanım, dayanıklılık, ve birlikte çalışabilirlik özellikleri.
 • Yangın dayanım ürünlerinin günümüzde nükleer otorite tarafından kabul edilen ve EPR NPP tarafından uygulanmakta olan EPRESSI metoduna göre performans şemalarının kurulması.
 • Yangın koruma sistemlerinin ve ürünlerinin yangın dayanım performanslarının yerinde tanılanması.
 • Ürünlerin bakımı (yıpranma koşullarının ve yangın dayanımının değerlendirilmesi, yangın dayanım performansının belirlenmesi için hareket planının hazırlanması)
 • Yangın risk analizi ve yangın modelleme çalışmaları (Yangın durumunda nükleer güvenlik seviyesinin değerlendirilmesi ve uygun yangın önleme çözümleri)
 • Nükleer santrallerdeki yapısal elemanların aşağıdakilere göre yangın davranış ve dayanıklılık çalışmaları:
  • Standart ISO yangın eğrisi analizi
  • Gerçek yangın eğrisi analizi
 • Nükleer tesislerdeki yangın güvenlik tasarımları ve yangın korunma sistemleri desteği (aktif ve pasif)
 • Nükleer yangın güvenlik standartları eğitimi (NFPA, AFCEN vb.)

References

Nükleer ve Enerji Santralleri Efectis tarafından yürütülen projeler

Gravelines'deki Nükleer Enerji Santralinin Hasar Riskleri Hakkında Çalışma

Efectis Fransa, « PPRT » (Teknolojik riskleri önleme planı) araçları ve yöntemlerinin geliştirilmesi için binaların termal etkilere karşı hasar risklerinin belirlenmesi hakkında teknik kılavuzlar hazırlar ve aşırı basınç kılavuzlarının hazırlanmasında... Devamını oku

Algiers Metro Hattı 1'deki Duman Tahliye Mühendisliği Çalışması

Algiers Metro Hat 1’in ek bölüm 1 inşası sırasında, Efectis’ten COLAS Rail için var olan hattın doğusunda planlanan istasyonlarda duman tahliyesi mühendisliği çalışmaları gerçekleştirmesi istendi. Planlanan duman tahliyesi... Devamını oku