Cephelerde Yangın Güvenliği

Genel Bakış

Cephelerde Yangın Güvenliği

Binaların dış duvarlarına uygulanan ve binayı bir zarf gibi çevreleyen dış cephe sistemleri, Avrupa Birliği ve ülkemizde zorunlu mevzuat olan CPR, yani Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve Türkiye Cumhuriyeti iç mevzuatı olan Binaların Yangın Korunması Hakkında Yönetmelik’e (2007/12937 ve değişiklik 2015 RG. 7401) tabidir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) şartları gereği, binaların cephe malzemeleri seçiminde, cephe tasarımı ve uygulamasında istenen şartlar şöyle özetlenebilir;

Her ne kadar BYKHY’in 27. Maddesi içeriğinde bu maddeler haricinde birçok gereksinim ve tasarım-uygulama detayı belirlenmişse de, hem bu genel şartlar ve hem de yönetmelikte tanımlı diğer şartlar;

  1. Cephe malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yangına tepki testlerinin yapılmasını ve bu test sonuçları ile birlikte piyasaya arz edilmelerini,
  2. Mantolama cephe sistemlerinin, sistem olarak bir bütün halinde test edilmelerini,
  3. Binalarda uygulama yapılmadan önce kat araları geçişleri, cephelerin pencere gibi korumasız boşlukları ve bina yüksekliklerinin ilk 1,5 m.’si gibi özel riskli noktalarda yangına dayanıklı ve hiç yanmaz (Sınıf A1 ) malzemelerle önlem alınmasını,
  4. Tüm bu testlerin, TS EN 13501-1 standardında akredite bir laboratuvar tarafından yapılarak ürün ve sistemlerin belgelendirilmelerini,

Temel gereksinimler olarak zorunlu kılmaktadır.

Tüm bu mevzuat şartı teknik gereksinimlerin temelinde, tabi ki en çok can ve mal kaybı yaşanan bina yangını tipi olan “cephe yangınları”nı kontrol altına almak fikri yatmaktadır.

Efectis Era Avrasya, TS EN 13501-1 standardında, TS EN 17025 Laboratuvar akreditasyonuna sahip yangına tepki laboratuvarı olarak, Cephe sistemlerinin ve bileşenlerinin Yangına Karşı Tepki testlerini gerçekleştirmekte; ayrıca cephe malzemelerinin sürdürülebilir yangın güvenliği performanslarını kanıtlamaları amacıyla, TS EN 17065 akreditasyonuna sahip Ürün Belgelendirme Kuruluşu ve 2184 no.lu Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Onaylanmış Kuruluşu olarak, ürün uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirmesi hizmetlerini yürütmektedir.


Geçmiş referanslarımız

Kanat Boya için Yangın Mühendisliği Çalışması

Kanat Boya için Yangın Mühendisliği Çalışması

Devamını oku
Halles Yeraltı Yolları için Güncellenmiş Güvenlik Tesislerinin Uygulanması

Halles Yeraltı Yolları için Güncellenmiş Güvenlik Tesislerinin Uygulanması

Devamını oku