Yangın Uzmanlığı ve Onayları

Genel Bakış

Yangın Uzmanlığı ve Onayları

Test edilmiş bir ürünün doğru uygulaması nedir? Bir ürün gerçek bir yangında nasıl bir performans gösterir?

ÜRÜN VE SİSTEM DEĞERLENDİRMESİ

Laboratuvar değerlendirmeleri, daha önce gerçekleştirilen yangın testlerinin test raporu analizini temel alan araştırmalardır ve sonucunda şu belgeler verilebilmektedir:

  • Yangına dayanıklı maddelerin uygulandığı alanı tanımlayan sınıflandırma raporu
  • İlk sınıflandırma raporunda ele alınmış olan maddedeki küçük değişiklikleri onaylamak için uygulama alanının genişletilmesi
  • Test edilen maddelerin değişikliğini izleyen yerinde onaylar. Belgelendirme yalnızca tanımlanan konumdaki belirli maddeleri kapsar
  • Araştırma yerinde daha fazla ölçüm gerektiriyorsa yerinde değerlendirme

Bu araştırmaların amacı daha fazla test yapılmasını önleyen ve maliyet ve zaman kısıtlamaları açısından müşteriye optimize edilmiş yanıtlar sağlayan sınıflandırma belgelerini edinmektir. Ayrıca karar ve önerileri değerlendirmek için modelleme araştırmaları temel alınabilir.

Bu araştırmalar yangın güvenliğine dahil olan herkese (mimarlar, denetçiler, yükleniciler vb.) yöneliktir ve yangına karşı dayanım performansının beklendiği yapı türleri (kamu binaları, yüksek binalar, tüneller ve yer altı altyapıları, çevresel koruma için sınıflandırılmış tesisler nükleer tesisler ve siteler) için değerlendirilebilir.

YANGIN İNCELEMESİ

Şirketinizin veya evinizin yangına maruz kaldığı andan itibaren çok sayıda yangın incelemesi başlatılır.

  • Olası cezai faaliyet ve kundaklama olayı olup olmadığını öğrenmek üzere itfaiye ve polis departmanları tarafından yapılan yangın incelemeleri.
  • Sigorta şirketinin karşılaması gereken finansal bir zorunluluk olup olmadığını belirlemek üzere sigorta şirketi tarafından yapılan incelemeler.

Bu aşamada, inceleme sonuçlarının çıkmasını beklemek yerine kontrolü ele almak gerekir. Üçüncü taraf bir yangın uzmanı, sigorta şirketinin hak talebinizin kabul edilmediğini bildirmesi durumunda ilgili bilgileri toplayabilir, çünkü bu zamana kadar çok sayıda bilgi ve kanıt kaybolmuş olacaktır. Yangının incelenmesi yalnızca bir kez gerçekleştirilebilir. İnceleme sırasında kanıtların yeri değişir veya kanıtlar yok olur. Söz konusu yangın incelemesi olduğunda ikinci bir şans yoktur.

Yangının neden olduğu trajedilerin yanında iflas da gerçek bir risktir.

Sizin için yapabileceklerimize örnekler:

  • Üretim sisteminizdeki bir hata yangına neden olabilir. Bir daha olmasını nasıl engelleyebilirsiniz?
  • Binanız yangın nedeniyle hasar gördü ve binayı nasıl restore edeceğinizi öğrenmek mi istiyorsunuz?
  • Sigorta kapsamınız işletme faaliyetleri ve finansal sorumluluklar için yeterli mi?

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İletişim