Genel Bakış

Yapı Malzemeleri

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/EU)’ne göre yapı malzemesi tanımı; her türlü yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak üzere piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri ve malzeme takımlarını kapsamaktadır.

Yapılarda yangının ilerlemesinin yavaşlatılması veya engellenmesi için doğru yapı malzemesi seçimi kritiktir. Bu nedenle her ülkenin yapı malzemelerinin yangın performansları için belirlenmiş bir takım gereklilikleri vardır. Yapı malzemeleri büyük çeşitliliğe sahip olduğundan bu performansların farklı kademelerde değerlendirilmesi; malzeme tasarımcısı ve üreticisinin ürün geliştirme süreçlerinde uyguladığı iç kontrol uygulamalarıyla, akredite ve onaylanmış üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşları vasıtasıyla ve bizzat yetkili kamu otoritesi tarafından uygulanan piyasa denetleme mekanizmasıyla gerçekleştirilmektedir.

Özellikle sera gazlarının aşırı salınımının sebep olduğu küresel ısınma ve sonucunda gerçekleşen ekolojik felaketlerin, gezegenimizin kritik eşikleri aşılmadan yavaşlatılmasını ve durdurulmasını amaçlayan sürdürülebilirlik kavramı, yeni nesil malzemelerin araştırılması ve geliştirilmesine zemin oluşturmaktadır. Bu sebeptendir ki geleneksel üretimden ziyade düşük sera gazı emisyonuna sahip, düşük enerji tüketimiyle, düşük veya sıfır atık değerleriyle ve geri dönüştürülebilir inşaat malzemeleri için ar-ge çalışmaları hız kazanmıştır.

Efectis yapı malzemelerinin sürdürülebilirlik gereklerine uygun tasarlanması, üretimi, seçimi, uygulanması ve yapı yangın güvenliği üzerindeki etkilerinin belirlenmesi konularında yapı malzemesi tasarımcı ve üreticilerini, yapı tasarımı ve yapım işlerinde görev alan mimar ve mühendisleri, yapı sahiplerini ve otoriteleri desteklemekte ve sektörel ve kamusal yangın güvenliği farkındalığını artırmak için çalışmalarına devam etmektedir.


References

Yapı Malzemeleri EFECTIS tarafından yürütülen projeler

Meksikalı Santander İçin Patlama ve Yangın Testi

Meksikalı Santander İçin Patlama ve Yangın Testi

Meksikalı Santander adına, TNO ve Efectis Hollanda özellikle Meksika’daki veri merkezinin korunması için tasarlanan beton duvarın yangın davranışını araştırmak üzere güçlerini birleştirdi. Veri merkezi ABD dahil olmak üzere beş Amerika... Devamını oku
Hong Kong’daki Wan Chai Bypass Tünelinde Başarılı Yangın Testleri

Hong Kong’daki Wan Chai Bypass Tünelinde Başarılı Yangın Testleri

Efectis, Nestaan ve Hinrich International şirketleri adına, Çin, Hong Kong’da bulunan Central Wan Chai Bypass (CWB) tünelinde uygulanacak püskürtmeli tünel kaplamasının yalıtım kapasitesini belirlemek üzere yangın testleri gerçekleştirdi.... Devamını oku