17/11/2023

İstanbul Esenyurt’ta kimyasal maddeler bulunan bir fabrikada yangın büyük hasara yol açmıştır. Çıkan haberlere göre, fabrikada araç balatalarının ve temizlik spreylerinin bulunduğu depoda yangın ve patlama olayı yaşanmıştır.

Kimyasal madde depolanan tesisler, Binaların Korunması Hakkında Yönetmeliği’ne göre kimyevi maddelerin yanıcılığına bağlı olarak, ekseriyetle Yüksek Tehlike sınıfında olup; depolama alanlarında yanıcı/parlayıcı sıvıların depolanma koşulları, depolanan maddelerin yanıcılığı ve yangın yükü, yapı içi havalandırma sistemleri, ex-proof ekipman kullanımı, kimyasal maddelerin taşınma-transfer prosedürü vb. gibi konular dikkatle ele alınmalı ve bu tesis tipindeki özel risklere uygun olarak; mimari, elektrik ve mekanik yangın güvenliği gereksinimlerinin yangın öncesinde sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Doğru tasarım yangın güvenliğinde çok kritiktir. Yapısal olarak binanın taşıyıcı sistemlerinin ve binanın birbirinden farklı yangın riski taşıyan bölümlerinin yangına dayanıklı olması, yangının ve dumanın yayılma riskini en aza indirebilecek şekilde projelendirilmesi ve doğru ürün seçimi yangın güvenliğinin ilk adımıdır.  

Herhangi bir nedenle yangın oluşsa bile uygun yapısal güvenlik sağlandığı zaman sınırlı bir alanda kalacak ve yayılmayacaktır. Uygun söndürme ve algılama sistemlerinin devreye girmesi ile erken tahliye imkânı, yangını söndürme veya itfaiye gelene kadar kontrol altına alınması mümkündür.  

Doğru yapı ve sistem tasarımı ne kadar önemli ise eğitimli acil durum ekiplerinin oluşturulması da bir o kadar kritiktir.  Yangına ilk müdahale doğru yapılmaz ise yangın kontrol edilemeyecek boyutlara erişebilir. Tesislerde görevlendirilen acil durum ekiplerinin eğitimleri her yıl mutlaka yenilenmeli ve yangın tatbikatları ile uygulamalı olarak gerçekleştirilmelidir.   

Kısaca özetlemek gerekirse; doğru proje, doğru malzeme, doğru uygulama, denetim ve doğru işletme; yapılarda yangın güvenliğinin olmazsa olmaz adımlarıdır. 

Efectis Era Avrasya 40 yıla varan deneyimiyle, Makine Mühendisleri Odası ve NFPA (Amerikan) sertifikalı yangın danışmanlarıyla yangın güvenliği hizmetleri sunmaktadır.

Efectis Era Avrasya; her tip yapıda yerel yönetmelikler ve uluslararası kabul görmüş standartlara göre test, mimari ve elektro-mekanik tasarım projesi hazırlama, yangın algılama, yangın söndürme sistemlerinin değerlendirilmesi, kaçış yolu hesaplamaları, yangın riski analizi ve uygunluk kontrolü gibi projelerin tüm adımlarında yangın danışmanlığı ve mühendisliği hizmetleri sunar.