17/5/2021

Binaların dış cephelerinde uygulanan Dış Cephe Isı Yalıtım Kompozit Sistemleri (ETICS – External Thermal Insulation Composite Systems), ülkemizde Isı Yalıtım Paket Sistem veya Mantolama olarak bilinmektedir ve Avrupa Birliği ve ülkemizde zorunlu mevzuat olan CPR, yani Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB); Türkiye Cumhuriyeti iç mevzuatı olan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (2009/ RG 27270) ve Binaların Yangın Korunması Hakkında Yönetmelik (2007/12937 ve 2015 RG. 7401); ve son olarak aşağıdaki Avrupa Değerlendirme Dokümanlarına (EAD) tabidir;

Avrupa Değerlendirme Dokümanı veya kısaca EAD, Avrupa Teknik Değerlendirmelerine (ETA’lar) temel olmak üzere EOTA tarafından geliştirilen uyumlaştırılmış bir teknik şartnamedir. ETA belgesi ise, üreticilere Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (AB) 305/2011 kapsamında uyumlaştırılmış bir Avrupa standardı (hEN) kapsamına girmeyen yapı ürünleri için CE işaretlemesi yolunu açar. CE işareti, üreticinin ürününü tüm Avrupa Ekonomik Alanı’nın yanı sıra İsviçre ve Türkiye’de serbestçe pazarlamasına olanak tanır.

Cephe ısı yalıtım kompozit sistemleri / mantolama paket sistemleri veya mevzuattaki adıyla ETICS, yukarıda listelenen EAD dokümanlarına tabi ve ETA belgesi ile birlikte Performansın Değişmezliği belgesi eşliğinde CE işaretlenmesi yapılabilen ürünlerdendir.

Bu ısı yalıtım sistemleri için tanımlı EAD’lar, sistem performansının bir bütün olarak test edilmesini zorunlu kılan, bir araya getirilen sistem bileşenlerinin (ısı yalıtım malzemesi, yapıştırıcı, sıva, donatı filesi, yüzey kaplama malzemeleri ve sistem içindeki tüm bileşenler) nihai performansını, gerçek koşulları simüle eden testler ile belirleyen kapsamlı bir test ve belgelendirme süreci içerir. EAD’a göre ETA (Avrupa Teknik Değerlendirmesi) Belgesi, Avrupa Teknik Değerlendirme (EOTA) kuruluşundan ETICS için onay almış bir Teknik Onay Kurumu (TAB) tarafından düzenlenmektedir.

Örneğin; sıvalı cephe ısı yalıtım kompozit sistemleri için geçerli bulunan EAD 040083-00-0404 dokumanı, sistem performansının değerlendirilmesi için komponent ve sistem bazında Yangına Karşı Tepki testleri, büyük ölçekli duvarlar üzerinde Higrotermal (sistemin yağış, sıcak ve soğuk/donma şartları altında 25 yıllık performansını simule eden) deneyi ve sonrasında yüzeyde kabarma, çatlama kontrolü, darbe direnci, perforasyon testi gibi deneyleri de içeren zorlu bir test sürecini talep etmektedir. ETA ve Performansın Sürekliliği belgeleri ise; bu test süreci ile birlikte ilgili EAD’da atanmış Onaylanmış Kuruluş (Notified Body)’nin yürüttüğü FPC (Fabrika İmalat Kontrol) denetimi ve Sistem 1’e göre performansın sürekliliğinin değerlendirilmesi süreçlerinin olumlu sonuçlanması halinde yayınlanır.

Efectis Era Avrasya, partneri Avrupa Teknik Değerlendirme kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluş TZUS s.p ile birlikte müşterilerinin ürettiği cephe ısı yalıtım kompozit sistemlerinin performans testlerini Çekya’da bulunan TZUS laboratuvarında, sistemin ve komponentlerinin Yangına Karşı Tepki testlerini ise Dilovası’nda bulunan Efectis Era laboratuvarında gerçekleştirmekte, olumlu test ve denetim süreçleri sonucunda performansın sürekliliğinin sağlanması durumunda ise TZUS s.p. tarafından ETA ve CE işareti için gerekli Performansın Sürekliliği Belgeleri yayımlanmaktadır.

Şekil 1 ETICS Uygulama Örneği
Şekil 1: ETICS Uygulama Örneği
Picture1
Şekil 2: ETICS için EN 13823 SBI Testi Numune Montajı
Picture2 1
Şekil 3: EN 13823 SBI Testi Görselleri