19/11/2015

Endüstriyel risk önleme planlarının tanımlama adımı sırasında Fransız yerel yetkilileri için gerçekleştirilen güvenlik açığı çalışmalarına ek olarak, şimdi de bina sahipleri Efectis’ten yeni projelerini nasıl uyarlamaları gerektiği konusunda (yeni binalar, ek binalar veya var olan binalara yapılan güçlendirme çalışmaları) danışmanlık istedi

Yakın zamanda tamamlanan ve onaylanan endüstriyel risk önleme planlarının yeni düzenleyici kısıtlamaları uyarınca, Seveso yakınında bulunan yapıların sınıflandırılmış tertibatlarının binaların içinde bulunan tüm kişileri aşırı basınç etkilerine, termal strese (jet yangınları, havuz yangınları, ani yangınlar ve ateş topları) ve toksin etkilerine karşı koruması gerekmektedir. Çalışmanın hedefleri, tehlikeli endüstriyel alanlar etrafındaki şehirleşmeyi kontrol etmek ve bu alanlarda meydana gelebilecek olayların ciddiyetini azaltmaktır. Efectis hem mevzuat yönergelerini karşılayan hem de operasyon ortamı için uyarlanan yararlı bir yaklaşım sunan en iyi teknik ve/veya organizasyonel çözümleri bulma yönünde müşterilerine yüksek değerli destek sağlamaktadır.

İletişim: Ülker VERENEL – ulker.verenel@efectis.com