16/9/2022

Günümüzde yangın güvenliği başlığı altında binalar; alan, yükseklik, kullanıcı yükü, kullanım amacı ve buna benzer pek çok kriter üzerinden değerlendirilmektedir. Her binada çözümlenmesi gereken özgün mühendislik problemleri ortaya çıkmaktadır.

70 yıldır yalnızca yangın güvenliği konusunda uzmanlaşan Efectis’in yangın danışmanlığı ekibi, tıpkı kişiye özel çalışan bir terzi gibi; söz konusu binaya özel yangın güvenliği konsepti oluşturmaktadır.

Yangın konseptinin temel konularından biri de yangın senaryosu ve matrisleridir.

Yangın senaryosu; yapıda çıkabilecek tüm yangınlarda mimari ve elektromekanik yangın güvenlik sistemlerinin bir bütün olarak, birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışabilmesini öngören bir koordinasyon planıdır. Bir yangın alarm sinyali alındığında sistemlerin nasıl ve ne sırayla devreye gireceği, ne kadar süreyle çalışacağı yangın senaryo ve matrisleriyle planlanmaktadır.

Oluşturulan bu planın işleyişinin, yangın fonksiyon testleri ile kontrol edilmesi kritik önem taşmaktadır. Bu sayede birbiri ile çakışabilecek veya arıza yapabilecek sistemler, binada yaşam başlamadan önce görülmekte ve gereken önlemler erkenden alınabilmektedir.  

Bina için tanımlanan yangın senaryosunun adeta kurulu bir saat gibi düzgün çalıştığının onaylanması amacıyla, tüm sistemlerin bir bütün olarak ele alacak şekilde fonksiyon testleri gerçekleştirilmelidir.

Fonksiyon testleri ilk olarak montaj ve devreye alma süreci sonunda yapılmalı; sonrasında da periyodik olarak gerçekleştirilmelidir. Efectis, yangın danışmanlığı kapsamında, ekipmanlarınızın ilgili standartlar uyarınca fonksiyon testleri esnasında tespit ettiği eksiklik ve uygunsuzlukları raporlayarak kolay ve hızlı şekilde tedbir alabilmenize imkân sağlar.

Yangın fonksiyon testleri kapsamında sunulan hizmetler aşağıda sıralanmıştır;

Yangın söndürme sistemlerinin kontrolü ve test edilmesi

Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin test edilmesi

Mekanik sistemlerin kontrolü ve test edilmesi

Efectis, yapı yangın güvenliğinin sağlanması ve korunması konusunda 70 yıllık bilgi birikimi ve tecrübeli ekibi ile Türkiye ve diğer bir çok ülkede tüm yapı tiplerinin yangın güvenliğinin sağlanması için hizmet vermektedir.