23/3/2023

Hangar binaları; içerisinde uçak barındırmanın yanı sıra bakım onarım atölyeleri, yedek parça depolama birimleri ve ofislerin de yer aldığı komplike yapılardır. Olası bir yangın durumunda alevlerin, bu bölümler arasında yayılmadan çıktığı noktada kontrol altına alınması hangarlarda yangın güvenliğini sağlamak açısından elzemdir. Bu amaç doğrultusunda; aktif yangın sistemleri kadar, pasif yangın güvenliği ve yangına dayanıklı duvar bileşenleri de doğru ve eksiksiz yapılmış olmalı ve sistemde kusur bulunmamalıdır.

Bu seviyede hangarlarda yangın güvenliğinin sağlanabilmesi için; ulusal yangın yönetmeliğimizde olduğu kadar, havacılık ve hangarlar özelinde şart koşulan uluslararası yönetmelikler üzerinde de ciddi bir hakimiyet sahibi olmak gerekmektedir.

Efectis, yapı yangın güvenliğinin sağlanması ve korunması konusunda 70 yıllık bilgi birikimi ve tecrübeli ekibi ile Türkiye ve diğer bir çok ülkede tüm yapı tiplerinin yangın güvenliğinin sağlanması için hizmet vermektedir.