19/7/2023

Ormanlarımız Yanıyor, Geleceğimiz Yok Oluyor!

Her yıl giderek artan orman yangınları, başta insanlar olmak üzere pek çok canlıyı etkilemektedir. Bu felaketler oksijen kaynaklarımızı kaybetmemize neden olmakta ve geleceğimiz için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır.

Türkiye’de son 10 yılda meydana gelen orman yangınlarının %44’ünün sebebi bilinmemektedir. Sebebi belirlenen orman yangınlarının %88’i insan kaynaklıdır. Her ne kadar ekosistemin sürekliliği için bir gereklilik olsa da son yıllarda orman yangınlarında görülen artışın en büyük sebebinin, orman bölgesine yakın alanlardaki artan nüfus hareketliliği olduğu ortaya koyulmuştur.

Türkiye’de 2022 yılı içerisinde 2 bin 160 adet orman yangınında 12 bin 798 hektar alan zarar görmüştür. (2022 Yılı Orman Yangınları) Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda orman yangınları ile mücadelenin ülkemiz için oldukça önemli olduğu açıkça görülmektedir.

Orman yangınlarının oluşumunun ve yayılmasının öncelikle yüksek sıcaklıklar, az yağış alma, rüzgâr veya yıldırım gibi hava koşullarına bağlı olduğu düşünülse de o bölgenin topografya ve bitki örtüsü de orman yangınları açısından mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu sebeple orman yangınlarının karakteristiklerini belirlemek, yıkıcı etkilerini azaltmak, yangını kontrol altında tutmak ve söndürebilmek için disiplinler arası çalışmalar çok önemlidir.

Her şeyden önce, yetkili kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından toplumsal yangın bilincinin geliştirilebilmesi için yangın güvenliği eğitimlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi birincil önceliktedir.

Efectis, orman yangınları konusunda araştırma çalışmaları, laboratuvar testleri ve ihtiyaca özgü eğitim faaliyetlerini de içerecek şekilde Yangın Güvenlik Mühendisliği hizmetlerini kamu ve özel sektör kullanımına sunmaktadır.