16/8/2022

Otellerimiz Yangına Ne Kadar Dayanıklı?

Yangın güvenliğinin yeterince sağlanmaması otel yangınlarının her yıl giderek artmasına sebep olmaktadır. Herhangi bir nedenle otelde çıkabilecek yangın can ve mal kaybına sebep olabileceği gibi otelin marka değerlerine de büyük zarar vermektedir. Yangın güvenliğinin olmazsa olmaz adımlarıyla otellerde çıkabilecek yangının önüne geçebiliriz.

Otel ve turizm amaçlı yapılarda yangın güvenliğini sağlayabilmek için ilk önce “yangın güvenliği” kavramını doğru bir şekilde tanımlamak gerekir. Bir yapının yangın güvenliği; yapının doğru tasarımı ile başlayan, doğru malzeme seçimi ve seçilen malzemenin doğru uygulanması ile devam eden bir süreçtir. Sonrasında ise yapı ruhsatı, kullanım izni ve çalışma ruhsatı gibi konuların doğru uygulanması ve kontrol edilmesi ile desteklenmelidir.

Yangın güvenliğini oteller açısından ele aldığımızda, yangına sebebiyet veren başlıca etmenlerin; kullanıcı dikkatsizlikleri, mutfakta gerekli önlemlerin alınmaması, elektrik tesisatındaki problemler ve zamanında yapılmayan bakım-onarım çalışmaları olduğu görülmektedir. Doğru yangın güvenlik tasarımlarının yapılmadığı durumlarda çıkan yangınlar hızlıca büyümekte ve kontrol altına alınmaları zorlaşmaktadır.

Yangın güvenliğinin doğru planlanması için dikkat edilmesi gereken unsurlar:

Efectis, yapı yangın güvenliğinin sağlanması ve korunması konusunda 70 yıllık bilgi birikimi ve tecrübeli ekibi ile Türkiye ve diğer bir çok ülkede tüm yapı tiplerinin yangın güvenliğinin sağlanması için hizmet vermektedir.