Güvenliği geliştirmek için gerçekleştirilen büyük kapsamlı projeyi takiben, Efectis, ana yüklenici ile iş birliğiyle, Paris’teki Les Halles yeraltı yollarının güvenlik dosyalarını güncelledi.

Projenin amacı, bu karmaşık altyapıda etkilenen çok sayıdaki değişiklikleri (geometrik şekil, havalandırma sistemi, CCTV, acil çıkışları, yangın muslukları, yapıların yangın koruması ve diğer güvenlik ekipmanları) göz önünde bulundurarak tünel ağının yeni güvenlik seviyesini değerlendirmekti. Görevimiz, güncellenen mevzuat hükümlerine uyumluluğu değerlendirmek, çok sayıda yangın simülasyonu gerçekleştirmek ve sınırlı alanlardaki çalışmaları belirlemek ve yüksek önem seviyesine sahip olayların (yangın, yol kazası, insanların zorla girişi, anahtar ekipmanının çalışmaması vb.) gerçekleşmesi durumunda müdahale prosedürlerini iyileştirmek üzere yol operatörüne yardımcı olmaktı. Diğer etmenlerin yanı sıra, bu proje yol operatörünün deneyimlerinin değerlendirilmesini gerektiriyordu (gerçek olaylar ve güvenlik uygulamaları). Bu bağlamda, Efectis aynı zamanda havalandırma sisteminin performansını (duman katmanlaşması, boylamsal hava hızı ve akış hızları) ve operatör acil durum prosedürlerinin uygulanmasını kontrol etmek için sıcak duman testleri de gerçekleştirmektedir. Bu çalışma, 1990’lı yılların sonundan itibaren tünellerde meydana gelen bir dizi ciddi olaydan sonra, tünellerdeki tehlikeleri azaltma amacıyla Fransa’da uygulanan güvenlik politikasının bir sonucudur.