Efectis, Nestaan ve Hinrich International şirketleri adına, Çin, Hong Kong’da bulunan Central Wan Chai Bypass (CWB) tünelinde uygulanacak püskürtmeli tünel kaplamasının yalıtım kapasitesini belirlemek üzere yangın testleri gerçekleştirdi.

Beton kavlaması yüksek ölçüde öngörülemez olduğundan, testlerin eşit karışımlardan oluşan beton örneklerinde gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Bu proje için, Hollanda’da bulunan bileşenler kullanılarak Hong Kong’da kullanılan beton karışımının kopyalanmasına karar verildi, bu yöntemle taşıma maliyetleri de en düşük seviyede tutulacaktı.

Bu süreçte, Çin’deki ile Avrupa Birliği’ndeki su çimento faktörü tanımının arasında önemli bir fark olduğu belirlendi.

Beton alt yüzeyler Efectis tesislerinde sponsorlar tarafından SLV harcı ile püskürtüldü. Testlerin, harç bekletildikten sonra uygulanması gerekiyordu. Üç saat süren bir test sırasında, numuneler Hollanda Kamu İşleri ve Su İdaresi Genel Müdürlüğü RWS yangın eğrisine uygun olarak azami 1350°C sıcaklığa maruz bırakıldı. İki saatlik ısıtma işleminin ardından ara yüzeyin sıcaklığının 380°C altında olması gerekiyordu. Tüm ısıtma işlemi boyunca betonun kavlanmasına izin verilmedi.

Testler Nestaan ve Hinrich International temsilcilerinin yanı sıra Leighton (ana yüklenici) ve Aecom (danışman) tanıklığında gerçekleştirildi.

Efectis, Tuen Mun — Chek Lap Kok Link tüneli gibi büyük ölçekli projeler için önem arz eden Hong Kong tünel topluluğuna yeteneklerimizi göstererek bir kez daha ilgiyi üzerine çekmiş oldu.

İletişim: Ülker VERENEL – ulker.verenel@efectis.com