17/5/2023

Rafineri Yangınları

Petrol rafinerileri, petrol ve doğal gaz gibi hidrokarbon kaynaklarından ham petrol üretmek için kullanılan yüksek risk içeren yapılardır. İşin doğası gereği, petrol ve gaz işleme tesisleri yangın riskleri ile çevrilidir. Yüksek derecede yanıcı sıvılar ve gazlar, yönetilmesi zor olan ve maddi hasar, kirlilik ve insan yaşamı riski oluşturan yoğun yangınlara yol açabilmektedir.

 Petrol arama ve üretimi sırasında; rafine etme/işleme, taşıma, depolama ve son kullanıcıya dağıtım sırasında yani petrol endüstrisinin tüm aşamalarında ve operasyonlarında yangın riski mevcuttur.  Rafineri yangınları genellikle tehlikeli ve büyük ölçekli olabilir. Yangınlar, rafinerinin bir veya daha fazla bölgesinde başlayabilir ve hızla yayılabilir. Rafineri yangınları, atmosfere çok miktarda kirletici madde salınımına da neden olabilir.

Rafineri yangınları, insanlar ve çevre için ciddi bir tehdit oluşturduğundan, rafineri işletmecilerinin yangın risklerini azaltmak için sürekli çaba göstermeleri gerekmektedir.

Rafineri yangınları çeşitli sebeplerden dolayı çıkabilir. Bunların en yaygın nedenleri arasında şunlar yer almaktadır:

  1. Ekipman Arızaları: Rafineri tesislerinde kullanılan ekipmanların aşınması, yanlış kullanımı veya yetersiz bakımı nedeniyle yangınlar çıkabilir.
  2. Elektrik Sorunları: Rafineri tesislerinde kullanılan elektrikli cihazların yanlış kullanımı, elektrik arızaları veya kısa devreler yangınlara neden olabilir.
  3. Yanlış Depolama: Rafinerilerde kullanılan malzemelerin yanlış depolanması veya saklanması, aşırı sıcaklık veya basınç değişimleri gibi nedenlerle patlamalara neden olabilir.
  4. Doğal Afetler: Doğal afetler, özellikle şiddetli fırtınalar, depremler veya sel gibi su baskınları rafineri yangınlarının nedenlerinden biri olabilir.
  5. İnsan Hataları: Rafineri işletmelerinde çalışan personelin hataları veya yanlış davranışları nedeniyle yangınlar çıkabilir.

Rafineri yangınlarının çıkmasını önlemek için, tesislerin düzenli olarak bakımı yapılmalı, malzemeler uygun şekilde depolanmalı, personel doğru şekilde eğitilmeli ve yangın güvenlik prosedürleri uygulanmalıdır.

Rafineri yangınlarını önlemek için çeşitli adımlar atılabilir. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

  1. Doğru Bakım: Rafineri ekipmanlarının düzenli olarak bakımı yapılmalı ve arızalar zamanında tespit edilerek giderilmelidir. Ayrıca, ekipmanların kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılması da önemlidir.
  2. Depolama: Rafineri tesislerinde kullanılan malzemelerin doğru şekilde depolanması ve saklanması gerekmektedir. Yanıcı malzemelerin alev almayacak şekilde depolanması ve sıcaklığın kontrol altında tutulması, yangınların önlenmesine yardımcı olabilir.
  3. Yangın Güvenliği Prosedürleri: Rafineri tesislerinde yangın güvenliği prosedürleri belirlenmeli ve tüm personel bu prosedürlere uygun şekilde eğitilmelidir. Yangın söndürme ekipmanları düzenli olarak kontrol edilmeli ve kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılmalıdır.
  4. İyi İşletme Uygulamaları: Rafineri tesislerinde çalışan personel, iyi işletme uygulamaları konusunda eğitilmelidir. Bu, işletmenin güvenli bir şekilde işletilmesine yardımcı olacak ve yangınların önlenmesine katkıda bulunacaktır.
  5. Doğal Afetlere Hazırlık: Rafineri tesisleri, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmalıdır. Tesislerin su baskını, deprem veya fırtına gibi doğal afetlere karşı dayanıklı olması gerekmektedir.

Yukarıdaki adımlar, rafineri yangınlarını önlemede önemli rol oynayabilir. Ancak, yangınlar her zaman öngörülemeyen olaylar olabileceğinden, tesislerin yangınla mücadele planlarının da hazırlanması ve personelin bu planlara uygun şekilde eğitilmesi önemlidir.

Efectis, yapı yangın güvenliğinin sağlanması ve korunması konusunda 70 yıllık bilgi birikimi ve tecrübeli ekibi ile Türkiye ve diğer bir çok ülkede tüm yapı tiplerinin yangın güvenliğinin sağlanması için hizmet vermektedir.