26/10/2022

Bu yazıyı okuduğunuzda kendinize aşağıdaki soruları sormalısınız;

Mimar ve mühendisler tarafından ofis ortamında gerçekleştirilen tasarımlar ve hesaplamalar kadar saha ekipleri tarafından gerçekleştirilecek montaj ve uygulamalar da yapılarda sağlanması gereken yangın güvenliğini büyük ölçüde etkilemektedir. 

Sahadaki hatalı uygulamalar, hem malzemeden veya ekipmandan beklenen yangın performansının sağlanamamasında, hem de doğru şekilde tasarlanmış projelerin yetersiz kalmasında rol oynamaktadır.

Saha kontrolleri belirli sıklıklarla, saha imalatlarının ilerleyişi göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İmalatların yönetmelik ve standartlara uygun ilerleyip ilerlemediğini teyit edebilmek amacıyla yapılan kontrollerde, mimari ve elektromekanik malzeme ve sistemler incelenir. Böylece, çalışmalar tamamlanmadan belirlenen uygunsuzluklara kolayca müdahale edilebilir ve mahale uygun çözümler sunulabilir.

Efectis Era Avrasya sahada kullanılan yapı malzemelerini, yangın tesisatını (yangın pompası, kontrol vanaları, su deposu, yangın zonları vb.), yangın söndürme sistemlerini (sprinkler sistemi, köpüklü sistem, gazlı söndürme sistemi vb.) , duman tahliye sistemlerini, acil durum aydınlatma sistemlerini, yangın algılama ve uyarı sistemlerini (yangın algılama paneli, detektörler, butonlar vb.) ve daha pek çok gereklilikleri yangın güvenlik kuralları çerçevesinde boyut, standartlara uygunluk, hidrolik hesap, ekipman yerleşimi, sistem çalışırlığı, test raporuna uygunluk gibi açılardan kontrol eder, gördüğü eksiklik ve uygunsuzlukları raporlayarak gerekli önerilerde bulunur.

Güncel yangın yönetmeliğimizin birçok maddesinde periyodik kontrol, test ve bakımlar kanuni olarak zorunlu tutulmaktadır. Yapıda yaşayan veya yapıdan sorumlu olan sizlerin üzerinizdeki yükü azaltabilmek ve uygulamaların daha doğru şekilde icra edilebilmesi adına, yangın güvenliği konularında profesyonelleşmiş ve bu alanda tecrübe kazanmış yangın mühendisleriyle çalışmanız önerilmektedir.

Montaj Muayenesinin Önemi

Yapılarda çokça rastlanan ve yangın performansı aranması gereken yangın damperi, yangın kapısı, cephe sistemi, duman tahliye fanı, pasif yangın yalıtımı vb. ürün ve sistemler için, yangın dayanım testindeki uygulamayla sahadaki uygulamanın birebir örtüşüp örtüşmediği ve (varsa) montaj farklılıklarının ürün/sistem yangın performansı üzerindeki etkileri konuları uzman yangın mühendisleri tarafından değerlendirilmelidir.

Yönetmelikte yangın performansı aranan malzeme ve sistemlerin tanımlı ürün ve test standartlarına göre test ve belgelendirme süreçlerinin piyasaya arz öncesinde üretici tarafından tamamlanması şarttır. Ürüne özel olarak yayınlanan yangın dayanım test raporuyla montaj yöntemine göre ürünün nasıl bir yangın dayanım performansı sergilediği kanıtlanmaktadır. Saha uygulamalarında da yine benzer performansı sergileyebilmesi için testteki montaj usulünün sahada birebir uygulanması gereklidir. Aksi takdirde sahadaki uygulamanın yönetmeliğin talebini ne ölçüde karşıladığı bilinememektedir.

Örneğin; birçok vakada pasif yangın yalıtım uygulamalarının şantiye ortamında üreticinin sahip olduğu test raporuna uygun olarak değil, bayi/distribütör firma personelinin kişisel uygulama tercihine göre veya o ana kadar farklı şantiyelerde tatbik ettikleri genel uygulama usullerine göre şekillendirildiği görülmektedir. Bu durumda yetkin yangın mühendisinin uygulamaya müdahale etmesiyle beraber yanlış uygulamaların önüne geçilebilmektedir. 

Aynı şekilde aktif söndürme sistemleri açısından montaj kontrollerine bakacak olursak; montaj firması tarafından herhangi bir katta ters bağlanmış bir akış anahtarından, pompa dairesinde yanlış konumlandırılan veya yanlış kurulan bir kontrol vanasından veya alarm vanasından, yanlış ölçülendirilen bir test hattından beklenen sonuçlar alınamayacak, sistem takibi yapılamayacaktır.

Efectis Era Avrasya olarak aşağıdaki örneklerle sınırlı olmamak kaydıyla bir çok başlıkta yangın güvenlik saha kontrolleri gerçekleştirilmektedir:

Efectis, yapı yangın güvenliğinin sağlanması ve korunması konusunda 70 yıllık bilgi birikimi ve tecrübeli ekibi ile Türkiye ve diğer bir çok ülkede tüm yapı tiplerinin yangın güvenliğinin sağlanması için hizmet vermektedir.