13/11/2020

İbik sunumunda öncelikle deprem sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek yangınlarda yapısal olmayan yapı elemanlarında mevcut aktif ve pasif yangın güvenlik sistemlerinin performanslarını değerlendirdi. Sunumda ayrıca, yapısal olmayan bileşenlerin ve sistemlerin, yangın kompartımanlarına uygulanmış olan yangın yalıtımlarının, cephe sistemlerinin, acil durum ve yangın güvenlik sistemlerinin deprem kaynaklı hasarlarını ve bu hasarların meydana gelecek olası bir yangın sırasında bina kullanıcılarının can güvenliğini ve acil durum müdahalesini nasıl etkileyebileceğini örneklerle açıkladı.

İbik sunumunu,  deprem hasarlı binalardaki yangın risk değerlendirmesinin ve hasarı minimize etme  stratejilerinin geliştirilmesinin önemini vurgulayarak tamamladı.