22/3/2024

UL Solutıons ve Efectıs Era Avrasya İş Birliği: Yangın Güvenliği Alanında Küresel Çözümler

Yapılarda yangın güvenliğinin sağlanmasında yangından korunma sistemlerinin etkin bir şekilde çalışması elzemdir.

Bu sistemler arasında bulunan yangın kapıları ve damperleri; yangının yayılmasını kontrol altında tutmak, can ve mal güvenliğini sağlamak için kritiktir. Ancak, bu ürünlerin dünya genelinde kabul görmüş standartlara uygunluğunu kanıtlamak ve sertifikalandırmak, üreticiler için karmaşık bir süreç olabilir.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için UL Solutions ve Efectis Era Avrasya, stratejik bir iş birliği yapmıştır. Sahip olduğu test laboratuvarları ve uluslararası standartlara uygunluk konusunda uzman ekibi sayesinde Efectis Era Avrasya; Türkiye’nin yanı sıra başta Ortadoğu ve Avrupa olmak üzere, Türk Cumhuriyetler’den Rusya’ya, Hindistan’dan Çin’e kadar çok geniş bir coğrafyada, taş yününden jet fana, kapılardan bir binanın cephesine kadar hemen hemen tüm yapı malzemelerinin yangına karşı güvenliğini yerinde uygulamalarla test etmekte, yapı sektörünün yangın güvenliğiyle ilgili tüm test, analiz, belgelendirme ve yangın mühendisliği ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

UL Solutions ise, küresel bir güvenlik bilimi lideri olarak; yangından korunma sistemleri testi, denetimi ve belgelendirme alanında köklü bir geçmişe sahiptir. UL Solutions’ın uzmanlık alanı, ürünlerin uluslararası kabul görmüş standartlara uygunluğunu sağlamaktır. Bu standartlara uyum sağlamak, ürünlerin güvenilirliğini ve pazar erişimini artırırken, aynı zamanda yapıların güvenliğini de sağlar.

UL 3

Yangın Kapısı ve Damperler İçin UL İşareti Süreci Başlıyor

UL Solutions ve Efectis Era Avrasya arasındaki iş birliği, endüstriyel standartların karşılanmasında önemli bir dönüm noktasıdır. Bu ortaklık ile Efectis Era Avrasya; yangın kapıları için UL 10B ve UL 10C, yangın damperleri için UL 555 gibi kritik standartlara uygunluk testlerini yaparak, belgelendirme hizmetleri almak isteyen üreticilere önemli bir destek sağlayacaktır.

UL Solutions; bu ürünlerin test ve/veya değerlendirmeden geçtiğini ve standart gerekliliklerini karşıladığını belgeleyecektir. Bu sayede UL Solutions, ilgili standartların güvenlik gereksinimlerinin yerine getirilmesinde kesintisiz bir güvence sağlamaktadır.

Bu ortak çerçevesinde mevcut kapsam:

UL 10B, Kapı Aksamlarının Yangın Testleri Standardı

UL 10C, Kapı Aksamlarının Pozitif Basınçlı Yangın Testleri Standardı

UL 555, Yangın Damperleri Standardı

Efectis Era Avrasya: Türkiye, Asya, Orta Doğu ve Afrika’da yerel destek

Efectis Era Avrasya’nın bölgesel bilgi birikimi ve test kapasitesi, Avrupa ve Asya’daki üreticilere daha yakın ve hızlı destek sunmaktadır. UL Solutions’ın ise; uluslararası standartlara uyumluluk konusundaki uzmanlığı, üreticilerin ürünlerini küresel pazarlarda başarılı bir şekilde tanıtmalarına yardımcı olmaktadır.  İki şirketin bir araya gelmesi, gerekli standartların karşılanmasında üreticilere benzersiz bir avantaj sunacaktır.

Bu iş birliği; üreticilerin, yangın güvenliği alanındaki standartları karşılaması ve ürünlerini uluslararası pazarlarda başarıyla tanıtmaları için bir fırsat olup; yangın güvenliğinde küresel çapta daha yüksek standartların sağlanmasına da katkıda bulunacaktır.

Sonuç olarak; yapı ve işletme sahipleri, daha güvenilir yangın korunma sistemlerine erişim sağlayarak, risklerini azaltacak ve daha emniyetli bir yaşam alanı oluşturacaklardır.