17/4/2023

Vanaların Yangın Testi

Vanalar, çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda; sıvıların, gazların ve buharın akışını kontrol etmede hayati bir rol oynar. Yangın çıkması durumunda vanaların bütünlüğü ciddi şekilde etkilenebilir, bu da tehlikeli sızıntılara ve yanıcı maddelerin kontrol edilemeyen akışına yol açabilir. Bu nedenle, yüksek riskli alanlarda kullanılan vanaların bir yangın durumunda amaçlandığı gibi performans gösterebilmesini sağlamak önemlidir.

Vanaların yangın performansını değerlendirmek için kullanılan birden fazla yangın testi standardı vardır. En yaygın kabul gören standartlardan bazıları şunlardır:

1. API STANDARD 607: Çeyrek Dönüşlü Vanalar ve Metalik Olmayan Yuvalarla Donatılmış Vanalar İçin Yangın Testi

2. ISO 10497: Vanaların Testi – Yangın Tip Testi Gereklilikleri

Yangın testi süreci, vananın 30 (+5, -0) dakika boyunca 1000 °C’ye varan alev sıcaklıklarına ve bir yangın olayında karşılaşılanlara benzer diğer çevresel faktörlere (ani soğuma gibi) maruz bırakılmasını içerir. Oturma yuvasından sızıntı ve harici sızıntı hem yanma hem de soğuma periyotları boyunca ölçülür ve kaydedilir. Oturma yuvasından sızıntı, akış yönünde iç contadan sızan akışkan miktarını ifade ederken, harici sızıntı, vana gövdesinden atmosfere kaçan akışkan miktarını ifade eder. Vananın performansı, sızdırmazlığını ve bütünlüğünü koruyarak sızıntıyı önlerken çalışabilirliğini sürdürme becerisine göre değerlendirilir.

Bu testlerin sonuçlarına dayanarak; üreticiler, tasarımcılar ve düzenleyiciler, kritik uygulamalarda vana seçimi ve kullanımına ilişkin bilinçli kararlar alabilirler.

Efectis Era Avrasya, API STD 607 ve EN ISO 10497 standartlarına göre akredite yangın testleri yapan Türkiye’nin ilk ve tek yangına dayanım laboratuvarıdır.

Yangına dayanım laboratuvarımızda boyut olarak DN 200’e, basınç sınıfı olarak Class 300’e kadar olan hem metalik yataklı hem yumuşak yataklı vanaları yangın testine tabi tutabiliyoruz ve gelecekte bu kapasiteyi genişletmeyi planlıyoruz.