23/12/2020

CFD – Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

Yangın güvenliğinin en önemli faktörlerinden biri duman yoğunluğu ve yayılımı ile ısı transferinin tasarım aşamasında öngörülmesidir. Yangın anında ısı ve duman yayılımları, kirli havanın/zehirli gazların dağılımı ve yoğunluğu, duman atımı sağlayan elemanların verimlilikleri gibi unsurlar, 3 boyutlu simülasyon yöntemi olan Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği analizleri (CFD – Computational Fluid Dynamics) ile belirlenmektedir.

CFD analizleri yapılırken ilgili kesitler çok küçük boyutlu hücrelere veya kontrol hacimlerine bölünür. Bu hücrelerin her birinde hız, sıcaklık, basınç gibi değişkenleri komşu hücrelerdeki değerlerle ilişkilendiren denklemler yazılır. Bu denklemler daha sonra numerik olarak çözülür ve mesh sayısına bağlı olarak akışın istenen alan boyunca davranışını ortaya koyar.

Gereken tüm unsurlar bir arada hesaplanabildiğinden, CFD analizleri tasarım sürecinde zaman ve maliyet açısından avantaj sağlar. Özellikle tüneller ve istasyonlar gibi yangın tehlikesinin yüksek olduğu yapılarda CFD analizleri büyük önem arz eder.