13/4/2021

Fırınımızda EN 1366-2, EN 1366-10 ve UL 555 standartlarına göre yangın ve duman kontrol damperleri için yangına dayanım testleri ve CE sertifikalandırılması başarıyla gerçekleştirilmiştir. CE sertifikası EN 1210-8 ve EN 15650 standartlarına göre Efectis bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Yangın ve duman kontrol damperlerinin temel özelliği binalar için yangın güvenliği standartlarının yangına dayanım gereksinimlerini karşılamak ve bölmeler arasında yangın geçişini önlemektir. 

EN 1366-2, EN 1366-10 ve UL 555 yüksek sıcaklıkta gaz, duman ve yangının geçişine ve ısıya dayanıklı olarak tasarlanmış, yangın ayırıcı bölmelere kurulmuş duman ve yangın damperlerinin yangına dayanımını belirleyen metodu tanımlar. Bu Avrupa standartları EN 1366-1 standardı ile bağlantılı olarak kullanılır.

EN 1366-2 ve EN 1366-10’a göre Yangın ve Duman Kontrol Damperleri için Performans Kriterleri

  1. Bütünlük (E): Bir yapı konstrüksiyonunun bir bileşeninin yangına maruz kalmamış tarafa büyük miktarda alev ve sıcak gaz geçişi nedeniyle yangına maruz kalmamış yüzeyin veya bu yüzeye bitişik herhangi bir malzemenin tutuşması sonucu yangının iletilmesine engel olma kabiliyetidir. Damper boyunca kaçak 360 m3/m2h değerini aşmamalıdır. 10 Saniyeden fazla alevlenme olmamalıdır. Bir açıklık oluşmamalıdır (Oluşacak açıklık Ø6 mm’lik boşluk mastarı ile 150 mm hareket edecek şekilde veya Ø25 mm’lik boşluk mastarı açıklığa girecek şekilde ise başarısız sayılır). Oluşan açıklığa pamuk uygulaması yapılır eğer pamuk alevlenirse bütünlük yitirilmiş olacaktır.
  2. Yalıtım (I): Bir hizmet tesisatının bir bileşenin büyük miktarda ısı geçişi sonucu yangının iletilmesine sebep olmadan yangına maruz kalmaya dayanma kabiliyetidir. Test boyunca aleve maruz kalmayan yüzeyde, bağlantı kanalları üzerine yerleştirilen ısıl çiftler ile standartlarda belirtilen kritik sıcaklı değerine erişip erişmediği kontrol edilir. 
  3. Duman Kaçağı (S): Bir bileşenin ortam sıcaklığında ve standart sıcaklık/zaman deneyine tabi tutulduğunda gazların veya dumanın geçişine engel olma kabiliyetidir. Kaçak hızı 20°C’ye göre düzeltilir. EN 13501-3’ e göre “S” sınıflandırması alabilmek için kaçak değeri 200 m3/m2h değerini aşmamalıdır. Bu kriter küçük boyuttaki damper içinde geçerlidir.

UL 555’e göre Yangın Damperi Testleri

Yangına dayanım ve su uygulaması testi statik yangın damperleri, dinamik yangın damperleri, yangın ve duman damperi kombinasyonları ve koridor damperleri için uygulanabilir.

UL 555’e göre Yangın Damperleri için Performans Kriterleri

EN 13501-3’e göre Yangın Damperlerinin Sınıflandırılması

EI1520304560120140180240
E3060

EN 13501-4’e göre Duman Kontrol Damperlerinin Sınıflandırılması

Çok Kompartımanlı Yangına Dayanımlı Duman Kontrol Damperleri

EI306090120
E306090120

Tek Kompartımanlı Duman Kontrol Damperleri

E300306090120
E600306090120

UL 555’e göre Yangın ve Duman Kontrol Damperlerinin Sınıflandırılması

UL 555 için belirli bir sınıflandırma yoktur. Test numunesi yangına direnç gösterdiği ve performans kriterlerini karşıladığı süre kadar sınıflandırma alır.