11/11/2021

Ana ve tali yük taşıyıcı çelik profillerden, test ile kanıtlanabilir yüksek yangın direnci beklenen  beton taşıyıcı duvarlara, tünel segmentlerine ve döşemelere, giydirme cephe/döşeme birleşim kesitlerinden düşey ve yatay yangın bölümlendirmesine, çatı kirişlerine kadar ister çelik ister beton ister ahşap veya kompozit malzemelerle kullanılıyor olsun, yangın yalıtımı sağlayan veya diğer bir deyişle  yapı elemanlarının ve kesitlerinin yangın direncini, yangın yükü altında fiziksel bütünlük ve mukavemetlerini, ısı ve duman geçiş yalıtımı özelliklerini iyileştiren ve koruyan ‘yangın yalıtım malzemeleri’ (fire protective products – FPPs), inşaat sektörümüzün günlük hayatında uzun yıllardır önemli bir yer kaplamaktadır.

Yangın yalıtım malzemeleri, Avrupa Birliği ve ülkemizde zorunlu mevzuat olan CPR, yani Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB); Türkiye Cumhuriyeti iç mevzuatı olan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (2009/ RG 27270) ve Binaların Yangın Korunması Hakkında Yönetmelik (2007/12937 ve 2015 RG. 7401); ve son olarak aşağıdaki Avrupa Değerlendirme Dokumanlarına (EAD) tabidir;

Yüklü Çelik Kiriş İçin Püskürtme Harç Yangın Yalıtımı Uygulaması
Şekil 1: Yüklü Çelik Kiriş İçin Püskürtme Harç Yangın Yalıtımı Uygulaması
Yüklü Kiriş EN 13381-4 Test Uygulaması
Şekil 2: Yüklü Kiriş EN 13381-4 Test Uygulaması
EN 13381-4 Test Sonu
Şekil 3: EN 13381-4 Test Sonu
EN 13381 Sonuç Tablosu
Şekil 4: EN 13381 Sonuç Tablosu

Avrupa Değerlendirme Dokümanı veya kısaca EAD, Avrupa Teknik Değerlendirmelerine (ETA’lar) temel olmak üzere EOTA tarafından geliştirilen uyumlaştırılmış bir teknik şartnamedir. ETA belgesi ise, üreticilere Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (AB) 305/2011 kapsamında uyumlaştırılmış bir Avrupa standardı (hEN) kapsamına girmeyen yapı ürünleri için CE işaretlemesi yolunu açar. CE işareti, üreticinin ürününü tüm Avrupa Ekonomik Alanı’nın yanı sıra İsviçre ve Türkiye’de serbestçe pazarlamasına olanak tanır.

Yangın yalıtım malzemeleri ETA belgesi ile birlikte Performansın Değişmezliği belgesi eşliğinde CE işaretlenmesi yapılabilen ürünlerdendir. EAD’lara göre CE işaretleme, sistem performansının bir bütün olarak test edilmesini zorunlu kılan, bir araya getirilen sistem bileşenlerinin nihai performansını, gerçek koşulları simüle eden testler ile belirleyen kapsamlı bir test ve belgelendirme süreci içerir. Sürecin başarıyla sonuçlanmasının ardından ETA (Avrupa Teknik Değerlendirmesi) Belgesi, Avrupa Teknik Değerlendirme (EOTA) kuruluşundan ETICS için onay almış bir Teknik Onay Kurumu (TAB) tarafından düzenlenmektedir.

Örneğin; Yük taşıyıcı çelik profiller için yürürlükte bulunan EAD 350402-00-1106 dokumanı, sistem performansının değerlendirilmesi için farklı boyut ve özelliklerdeki profil tiplerinde, yük taşıyan ve taşımayan numuneler üzerinde farklı kalınlıklarda yalıtım uygulaması yapılarak EN 13381-8 standardına göre yangın dayanım testleri uygulanması ve sonuç değerler kullanılarak grafik, doğrusal regresyon,  sabit lambda ve değişken lambda metotları ile gerekli yalıtım kalınlık aralıklarının belirlenmesi gibi test ve hesaplamaları da içeren zorlu bir ürün uygunluk değerlendirme sürecini talep etmektedir. ETA ve Performansın Sürekliliği belgeleri ise; bu test süreci ile birlikte ilgili EAD’da atanmış Onaylanmış Kuruluş (Notified Body)’nin yürüttüğü FPC (Fabrika İmalat Kontrol) denetimi ve Sistem 1’e göre performansın sürekliliğinin değerlendirilmesi süreçlerinin olumlu sonuçlanması halinde yayınlanır.

Efectis Era Avrasya, müşterilerinin ürettiği yangın yalıtım ürün ve sistemlerinin Yangın Dayanım testlerini, EN 13381 serisi test metotlarına göre Dilovası’nda bulunan Efectis Era laboratuvarında gerçekleştirmekte, olumlu test ve denetim süreçleri sonucunda performansın sürekliliğinin sağlanması durumunda ise partneri Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluş TZUS s.p tarafından EAD 350140-00-1106, EAD 350142-00-1106  ve EAD 350402-00-1106 teknik spesifikasyonlarına göre ETA belgesi ve CE işareti için gerekli Sistem 1 Performansın Sürekliliği Belgeleri yayımlanmaktadır.