Efectis heeft op de testlocatie van partner ‘Tunnel Safety Testing’ (Gijon, Spanje) twee projecten met daarin 29 grootschalige brandproeven op ware grootte uitgevoerd.
Het hoofddoel van beide testprogramma’s was het onderzoeken van het effect van twee verschillende op water gebaseerde brandbestrijdingssystemen op brandontwikkeling en de gevolgen hiervan in autotunnels.
Deze projecten, waarbij brandexperts van de gehele Efectis Groep betrokken waren, zijn een goed voorbeeld van het hoge deskundigheidsniveau van Efectis en zijn positie als wereldleider in brandveiligheid in tunnels.

Brandproefprogramma voor autotunnels met brandbestrijdingssystemen in Singapore

In autotunnels in Japan, Australië en Singapore wordt voor brandbestrijding vaak een deluge-systeem gebruikt. Maar omdat er over de prestaties van deze systemen weinig gegevens beschikbaar zijn, heeft de Singapore Land Transport Authority (LTA) een ‘Fire test programme for road tunnels with fire suppression ‘ opgezet en Efectis de opdracht gegeven dit onderzoeksprogramma uit te voeren. Naast een reeks brandproeven in een laboratorium werd een reeks brandproeven voor autotunnels met en zonder brandbestrijdingssysteem uitgevoerd.

Doelstelling

Het doel van het programma was het onderzoeken van de mogelijkheden en voordelen van een op water gebaseerd brandbestrijdingssysteem. De volgende onderwerpen kwamen met name aan bod:

Het onderzoeksprogramma bestond uit twee fases. Tijdens de eerste fase werden in een van de laboratoria van Efectis brandproeven uitgevoerd. Tijdens de tweede fase werden door mensen van Efectis op de testlocatie San Pedro de Anes van Tunnel Safety Testing (TST) in het noordwesten van Spanje tunnelbrandproeven op ware grootte uitgevoerd.

Laboratoriumbrandproeven

Om het tijdens de tweede fase beperkte aantal tests op ware grootte optimaal uit te kunnen voeren, werd in het laboratorium eerst een tunneldeel met een breedte en hoogte van vijf meter gemaakt om zo de ontwerpparameters en de testopstelling van het deluge-systeem in een gecontroleerde omgeving te kunnen onderzoeken. In een week tijd werden elf brandproeven uitgevoerd, wat resulteerde in een grote hoeveelheid data voor analyse.

Tunnelbrandproeven

Voor de tweede fase maakte Efectis de TST-tunnel met een lengte van 600 m en een breedte van bijna 10 m met meer dan 150 sensoren tot een groot brandlaboratorium met als doel temperatuur, zicht, luchtsnelheid en samenstelling van verbrandingsgassen te meten. Om het deluge-brandbestrijdingssysteem te kunnen onderzoeken, werden hiervan ook twee secties in de tunnel bevestigd. Bij alle zeven brandproeven bestond de vuurbelasting uit 228 houten en plastic pallets die, als een bedekte lading van een vrachtwagen, aan de bovenkant met plaatstaal en aan de zijkanten met plastic dekzeilen waren bedekt. Bij zes brandproeven werd gevarieerd met parameters van het brandbestrijdingssysteem, zoals type nozzle, hoeveelheid water en activeringstijd. Bij de zevende controletest werd de brandontwikkeling zonder activatie van het brandbestrijdingssysteem geobserveerd.

Resultaten

Het project is nu afgerond en de resultaten worden via presentaties op conferenties en in wetenschappelijke bladen gepubliceerd. De resultaten van het project zijn met name belangrijk voor het ontwerp van brandveiligheidsstrategieën en -systemen in tunnelprojecten.

Het Efectis-team

Het project voor LTA Singapore werd uitgevoerd door een internationaal team van Efectis met leden uit Frankrijk, Spanje en Nederland en in samenwerking met onderaannemers en leveranciers uit Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Spanje.