29 tane geniş ölçekli yangın testini içeren iki proje iş ortağımızın tam ölçekli tesislerinde Efectis tarafından gerçekleştirildi: “Tünel Güvenliği Testi” (Gijon, İspanya).

Her iki test programının ana hedefi yangın yayılımına yönelik iki farklı su tabanlı baskılama sistemini ve bunun yol tünellerindeki sonuçlarını incelemekti.

Efectis Grubu’nun yangın uzmanlarının katıldığı bu iki proje Efectis’in üst düzey becerilerini ve Tünel Yangın Güvenliği alanında dünya çapındaki liderliğini göstermektedir.

Singapur Yangın Baskılama ile Yol Tünelleri Yangın Testi Programı

Japonya, Avustralya veya Singapur’daki yol tünellerinde yangın baskılama sistemi olarak genellikle yağmurlama sistemleri kullanılır. Ancak bu sistemlerin performansına dair yeterli veri bulunmadığından Singapur Ulaştırma Bakanlığı (LTA) “Yangın Baskılama ile Yol Tünelleri Yangın Testi Programı”nı oluşturdu ve bu araştırma programının gerçekleştirilmesinden sorumlu olarak Efectis’i görevlendirdi. Bir dizi laboratuvar yangın testinin yanı sıra yangın baskılama sistemi olan ve olmayan yol tünelleri için de yangın testleri yapıldı.

Hedef

Araştırma programının amacı su tabanlı yangın baskılama sisteminin olanaklarını ve faydalarını keşfetmekti. Özellikle aşağıdaki konular ele alındı:

Bu araştırma programı iki aşamada gerçekleştirildi. İlk aşama sırasında laboratuvarlarımızdan birinde laboratuvar yangın testleri gerçekleştirildi. İkinci aşamada ise İspanya’nın kuzeybatısında bulunan Tünel Güvenlik Testi Merkezi’ne (TST) ait “San Pedro de Anes” test tesisinde tam kapsamlı tünel yangın testleri Efectis personeli tarafından gerçekleştirilmiştir.

Laboratuvar Yangın Testleri

5 metrelik genişlik ve yüksekliğe sahip tünel bölümü, ikinci aşamanın sınırlı sayıdaki tam ölçekli testi için test programını optimize etmek amacıyla kontrollü bir ortamda yağmurlama sisteminin tasarım parametrelerini ve test kurulumunu incelemek üzere laboratuvar içinde oluşturuldu. Bir haftayı aşan bir sürede 11 yangın testi uygulandı ve analiz için çok sayıda veri toplandı.

Tünel Yangın Testleri

Efectis ikinci aşama için sıcaklığı, görünürlüğü, hava hızını ve yoğunluğu ölçecek şekilde tünelin içine 150’den fazla sensör yerleştirerek yangın testi laboratuvarında yaklaşık 10 mt. genişliğinde ve 600 mt. uzunluğunda bir alan kullanarak TST’deki tam ölçekli test tünelini uyarladı. Yağmurlama baskılama sistemini incelemek için tünelin içine iki bölüm daha yerleştirildi. Yedi yangın testinin her biri için yangın yükü bir kamyonun yükünü temsil edecek şekilde en üstte metal platformlar ve yanlarda plastik tenteler ile kaplı 228 ahşap ve plastik paletten oluşturuldu. Yangın testlerinin altısında hortum türü, su yoğunluğu ve aktivasyon süresi gibi farklı baskılama sistemi parametreleri kullanıldı. Yedinci kontrol testinde söndürülmeyen yangın yayılımı gözlendi.

Sonuçlar

Proje tamamlandırıldı ve sonuçlar konferans sunumu ve bilimsel belgeler ile yayınlandı. Projenin sonuçları tünel projelerinde tünel yangın güvenliği stratejileri ve sistemlerinin tasarımı için büyük önem taşımaktadır.

Efectis Ekibi

LTA Singapur projesi Hollanda, Fransa, Lüksemburg, Avusturya ve İspanya’dan alt yükleniciler ve tedarikçiler dahil olmak üzere Fransa, İspanya ve Hollanda’dan gelen uluslar arası Efectis ekibi tarafından gerçekleştirildi.