Faaliyete geçmesinin ardından 30 yılı aşkın bir süre alan artan günlük ziyaretçi sayısı ve yeni yangın güvenliği standartları nedeniyle Halles de Paris’in yeniden yapılandırılması ve modernize edilmesi gerekti.

‘Forum des Halles’ yenileme çalışmalarının önemli bir kısmı duman kontrol sistemini kapsıyordu. 1970’li yılların ortalarında kurulan sistem, püskürtmeli yangından korunma ürünü ile korunan tek bir çelik havalandırma kanalından oluşuyor ve 4 katta bulunan toplam 16 kompartıman için kullanılıyordu.SCFHP (Société Civile du Forum des Halles de Paris) tarafından gerçekleştirilen duman kontrol sistemi yenileme çalışmasının parçası olarak Güvenlik Komisyonu sisteme yerleştirilecek yangın damperlerinin yangın davranışı için bir değerlendirme yapılmasını istedi.

Sistemin özelliği, aynı havalandırma kanalının hem duman kontrolü hem de alan havalandırması için kullanılmasıdır. Kompartımandaki duman tahliyesi ana havalandırma kanalına bağlı birden fazla keskin dirsek ile sağlanırken, bu dirsekler duman kontrol sistemi ve alan havalandırması için ortak kullanımda olup, yangının kanaldan etkilenmeyen kompartımanlara sıçramaması için yangın damperleri ile korunmaktadır. Ancak, hasar gören kompartımanın yangın damperleri dumanın tahliye edilmesi için açık tutulmalıdır.

Bu nedenle senaryo şöyle oluşturulmuştur:

Bu konseptte, yangın damperleri, duman damperleri olarak çalışmalıdır. SCFHP, yangın damperlerinin duman damperleri olarak etkili bir şekilde kullanılabileceğinden emin olmak için Efectis laboratuvarından bir fizibilite çalışması gerçekleştirmesini istemiştir. Bu çalışma ilk olarak farklı üreticilerden elde edilen yangın ve duman damperlerini karşılaştırmış, ardından bu elemanların daha önce (önceki test yöntemleri ile) test edilen elemanlarla karşılaştırmasını yaparak, “dönüştürülmüş” koşullardaki yangın davranışlarını değerlendirmiştir.

Bu yangın/duman damperleri, havalandırma kanalında önemli ölçüdeki kısıtlamalar ve havalandırma sistemindeki basınç kayıpları nedeniyle lokal koşulları altında basınç kaybı için test edilmiştir (normal koşullarda çevresel kanalda 1500 Pa basınç ve duman tahliyesi sırasında 10,000 ila 15,000 m3/h tahliye akış hızı).

Üreticiler ile işbirliği yapılarak, damperlerin mekanizmalarında küçük değişiklikler yapılmıştır (özellikle sigortanın kaldırılması) ve EN 1366-10 uyarınca belirli yangına dayanım testleri gerçekleştirilmiştir, zira bu standart duman tahliyesinin etkinliğini belirleme uygun standart olarak görülmektedir. Son olarak, Efectis, Forum’un mevcut havalandırma kanallarına bu yangın/duman damperlerinin yerleştirilmesi prensiplerini değerlendirmek üzere “uzman görüşü” yayınlamıştır.

Çalışma bu sayede tamamen yeni bir duman tahliye sisteminin yapılması gerekliliğini ortadan kaldırmış ve bugün geçerli olan düzenlemeler tarafından gerekli kılınan güvenlik seviyesine denk bir güvenlik sağlamıştır.