Meer dan 30 jaar na de opening van de Halles de Paris moet de locatie door steeds intensiever gebruik en nieuwe brandveiligheidsnormen worden geherstructureerd en gemoderniseerd.

Het rookbeheersingssysteem in het “Forum des Halles” vormt een belangrijk onderdeel van de renovatie. Dit systeem werd halverwege de jaren zeventig ontworpen en heeft als basis een enkel stalen kanaal dat beschermd wordt door een sproeisysteem en dat dienst doet voor 16 ruimtes op 4 verdiepingen.
Als onderdeel van de modernisering van het rookbeheersingssysteem door de SCFHP (Société Civile du Forum des Halles de Paris) heeft de Veiligheidscommissie een onderzoeksopdracht gegeven voor het gedrag van de brandkleppen die in het systeem zullen worden geïnstalleerd. De bedoeling is dat deze niet alleen als brandkleppen maar ook als rookkleppen zullen worden ingezet.

Het bijzondere aan dit systeem is dat voor rookbeheersing en ventilatie van de ruimtes hetzelfde kanaal kan worden gebruikt. De afzuiging in een individuele ruimte wordt geregeld door enkele scherpe bochten (ellebogen) die op het hoofdkanaal zijn aangesloten. Dergelijke ellebogen zijn gangbaar bij rookbeheersings- en ventilatiesystemen en worden door brandkleppen beschermd om te voorkomen dat brand zich via het kanaal naar andere ruimtes verspreidt. De kleppen in de getroffen ruimte moeten echter open blijven, zodat de rook kan worden afgevoerd.

Het scenario is dus als volgt:

In dit concept werken de kleppen nu als rookkleppen. De SCFHP heeft een laboratorium van Efectis opdracht gegeven een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor het project om te verzekeren dat deze kleppen net zo doeltreffend zijn als nieuwe rookkleppen. In het onderzoek werden eerst brand- en rookkleppen van verschillende fabrikanten vergeleken. Vervolgens werd het brandgedrag van deze kleppen ingeschat in “omgekeerde” omstandigheden, waarbij ze werden vergeleken met kleppen die al eerder waren getest (volgens de geldende testmethodes).

De kleppen zijn getest op drukverlies onder plaatselijke omstandigheden vanwege de aanzienlijke drukverliezen in het ventilatiesysteem en de grote vervormingen in het kanaal (1500 Pa druk in het perifere kanaal onder normale omstandigheden en 10.000 tot 15.000 m3/u afzuigdebiet bij rookafvoer).

In samenwerking met de fabrikanten zijn kleine wijzigingen aangebracht in het mechanisme van de kleppen (waarbij met name de thermische zekering werd verwijderd). Er zijn specifieke brandbestendigheidstests uitgevoerd volgens EN 1366-10, aangezien dit de meest geschikte norm was om de doeltreffendheid van de rookafvoer te bepalen.

Tot besluit heeft Efectis een expertiserapport opgesteld waarmee de installatieprincipes van deze kleppen in de bestaande kanalen van het Forum beoordeeld kunnen worden.

Zo werd dankzij het onderzoek voorkomen dat een heel nieuw rookafvoersysteem moest worden gebouwd, terwijl toch wordt voldaan aan het veiligheidsniveau dat door de huidige wet- en regelgeving wordt vereist.