Subtitel

Ürün testleri

Efectis Group laboratuvarlarında, farklı yakıcılar, kalorimetreler ve duman ölçüm cihazları ile çok çeşitli testler gerçekleştirilebilir. Her türlü ürünü belirli bir şekilde, belirli bir süre için ateşe maruz bırakmak, ürünün yangın performansını ve bir yangının başlamasına katkısını belirlemeye yardımcı olabilir. Tutuşabilirlik, ısı yayılımı, duman oluşumu ve ağırlık kaybı bu tür testlerle tespit edilebilir. Efectis, tüm bu test hizmetlerini rekabetçi bir yaklaşımla müşterilerine sunmaktadır.

YANGINA TEPKİ

Eninde sonunda her şey yanabilir. Sorulması gereken asıl soru şudur: Malzemelerin ve nesnelerin alev alması için ne kadar ısı ve süre gereklidir? Alevler ve duman hangi yollarla büyür ve yayılır?

Efectis Group laboratuvarlarında, brulörler, kalori ölçerler ve duman ölçüm ekipmanları kullanılarak çok çeşitli testler uygulanabilmektedir. Her türden ürünü belirli bir yöntemle ve sürede tutuşturmak, ürünün yangın performansının ve olası bir yangının başlamasına olan katkısının belirlenmesine yardımcı olabilir. Testler sonucunda tutuşabilirlik, ısı salınımı, duman oluşumu ve ağırlık kaybı ölçülebilmektedir. Efectis bu testleri uygun maliyetler karşılığında sunabilmektedir.

Yangın davranışının özellikle yeni geliştirilen malzemeler için erken safhalarda araştırılması ve belirlenmesi önerilir.  Her zaman bir adım sonrasını düşünen Efectis, optimize bir araştırma programı ve test stratejisi sunarak kısa dönemli testler uygular. Müşterilere özel testlerden oluşan kapsamlı bir test yelpazesi ve mevcut bilimsel bilgilere dayanan özel test programları ile ek değer sağlanabilmektedir.

Yapı malzemeleri, mevzuatlar ve yönetmelikler ile belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır. Müşterilerin taleplerine ve standartlarda sunulan olasılıklara bağlı olarak, Efectis; kalınlık seviyeleri, yoğunluk ve bunun gibi özellikler açısından farklı ürün türleri için test miktarını minimize eden ve en üst seviyede sonuç sağlayan bir araştırma programı düzenleyebilir.

EN 13501-1, yapı malzemeleri ve yapı elemanlarına yönelik Avrupa sınıflandırmasıdır ve değerlendirme sonuçları şu şekilde olmaktadır: A1, A2 ve B ile F, s1, s2, s3 (duman) ve d0, d1 ile d2 (alev damlacıkları).

Aynı zamanda; CE markalama kapsamında olan periyodik doğrulama Efectis ile emin ellerdedir.
Efectis Era Avrasya akreditasyon kapsamı

Kablolarda Yangına Tepkİ

Gelişmiş yangın performansına sahip kablolar; güç tesisleri, telekomünikasyon, sanayi, ulaşım gibi farklı sektörlerde her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır.

Yeni sınıflandırma olan “Kablolara yönelik Avrupa standartları” daha net ve malzemelerin daha iyi kalitede olmasını gerektiriyor. Sonuç olarak, sınıflandırma üreticilerin ürünlerini pazara daha iyi tanıtmasını sağlarken kablo performansını farklılaştırıyor.

Binalarda kullanılan kablolara yönelik yangına tepki özellikleri 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR 305/2011) kapsamındadır ve ilgili uyumlu standart prEN 50575 uyarınca CE olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.

Hizmetlerimiz:

Efectis tarafından sağlanan yangına tepki testi:

 • Dikey alev yayılmasının ölçümü, ısı yayılımı, alev yayılma testi sırasında birden fazla kabloda duman üretimi, EN 50399,
 • Bir kabloda dikey alev yayılmasının ölçümü, EN 60332-1-2
 • pH ve iletkenlik ölçümü ile gazların asit seviyesinin belirlenmesi, EN 50267-2,
 • Duman yoğunluğunun ölçümü, EN 61034-2,
 • Toplam maksimum olası ısı yayılımının ölçümü, EN ISO 1716.
YANGINA DAYANIM

40 yıldan uzun süredir akredite olan laboratuvarı ile Efectis test tesisleri, teknik yeterlilik açısından en üst noktadadır. Laboratuvarlarımız en basit testten en karmaşığına kadar her test gereksinimine etkili bir biçimde karşılık vermek üzere donatılmıştır. Efectis sahip olduğu;

 • 70 yıldan fazla tecrübe
 • 6 yangın laboratuvarı:
  • Maizières-lès-Metz, Fransa
  • Les Avenières, Fransa
  • Saint-Yan, Fransa
  • Bleiswijk, Hollanda
  • Gebze, Türkiye
  • Belfast, Birleşik Krallık
 • 250 m3 kapasiteli bir test fırını da dahil olmak üzere toplam 14 yangın dayanım test fırını
 • Petrol ve Gaz testleri için 1 jet yangın tesisi
 • 2 cephe testi tesisi
 • 1 yükleme çerçevesi (400 T) ile,
 • Kuruluşundan itibaren gerçekleştirilen 10.000 den fazla test
 • Yılda 800’den fazla yangın dayanım testi gerçekleştiren Efectis;
 • Standart sınıflandırma testleri (Selülozik eğri (ISOR834) – RWS – Hidrokarbon (HC) – Hidrokarbon Değiştirilmiş Eğrisi (HCM) – Jet yangını(JF), araştırma ve tek seferlik testler
 • Avrupa standartlarına ve uluslararası standartlara göre test gerçekleştirme (EN, DIN, ISO, IMO, BS, NFPA, ASTM, UL, FM)
  yetkinliklerine sahiptir.

Efectis France akreditasyon kapsamı
Efectis Nederland akreditasyon kapsamı
Efectis Era Avrasya akreditasyon kapsamı
Efectis UK/Ireland akreditatsvon kapsamu

Laboratuvarlarımızda testleri gerçekleştirilen ürün ve bina öğeleri:

 • Bölümlendirme öğeleri: bölümler, kapılar ve kilitler, cam öğeler, gemi parçaları ve diğer ulaşım sistemleri
 • Duman egzoz öğeleri ve sistemi: valfler, kapaklar, borular, fanlar, duman bariyerleri, MCV, tahliye sistemleri ve SHEV
 • Yapısal öğeler: kirişler, sütunlar, duvarlar ve korumaya yönelik diğer ürünler,
 • Hizmet öğeleri: penetrasyon mühürleri, doğrusal derzler, kablo tepsileri, kablolar
 • Çatılar ve cepheler için harici dayanım testleri.
YANGINA YÖNELİK OLMAYAN TESTLER

Standart yangın testlerine ek olarak Efectis her tür ürüne yönelik tüm hizmetleri sunabilmek için yangına yönelik olmayan testler de gerçekleştirmektedir.

Kapılar İçİn

Efectis maksimum boyutları 3000 x 3000 mm (G x Y) olan öğelerde EN 1634-3 standardına göre duman sızdırma testleri gerçekleştirir. Bu testler “Sa” ve “Sm” performans derecelendirmeleri ile sonuçlanır.

Efectis “C0” ve “C5” arasında “C” performans derecelendirmesi sunmak için kendiliğinden kapanan cihazların dayanıklılığını test etmek üzere mekanik ekipmanlara sahiptir.

Son olarak Efectis, Fransız pazarı için NF S 61-937-2 ve NF S 61-937-3 gibi özel testleri de gerçekleştirebilmektedir.

Servİs Geçİş Contalarİ

Özellikle nükleer tesislerde kullanılan servis geçiş contaları için özel testler gerekebilir. Bu testler yangına maruz kalmadan önce veya aşağıdakilerden bağımsız olarak yapılır:

 • Su geçirmezlik, servis geçiş contalarının su sızdırmazlığını kontrol etmek için
 • Birlikte çalışabilirlik, farklı tedarikçilerden alınan farklı servis geçiş contalarının sistemlerinin uyumlu olduğunu kontrol etmek için
 • Sapma, servis geçiş contalarının mekanik gerilimi emebildiğini ve yangın dayanımı performansını koruduğunu kontrol etmek için

Yangın Damperlerİ İçİn

Bir yangın damperinin 3 testi başarıyla geçmesi gerekir:

 • 12 m/sa değerinde hava hızı ile 500 döngü (bıçağın açılması/kapanması)
 • EN 60068-3-3 standardına göre depreme dayanıklılık testi
 • -1500 Pa uyarınca yangın dayanımı testi
YANGINA MÜDAHALE VE YANGIN BASKILAMA SISTEMİ

Efectis yangın söndürme ekipmanlarının verimliliği ve etkinliği ile operasyonel yöntemlerin uygulanmasını değerlendirmek üzere özel bir kalite programı geliştirmiştir.

Referans olarak kullanılan yangın senaryolarına dayanarak her bir sistem veya operasyonel yöntem değerlendirilebilir. Verimliliği temel alan bir yaklaşım ile bir sistemin diğer bir sistem ile kıyaslanması mümkün kılınmaktadır.

Kullanılan sisteme (sabit ya da mobil) bakılmaksızın bir senaryo, referans noktası olarak önerilebilir. Örneğin: uygulanan yangın söndürme süreci; yangına müdahale yöntemi; ısı yayılım oranı ve yangın türü. Kullanılan senaryo yangın söndürme ekipmanlarının verimliliğini şu açılardan değerlendirmeye yardımcı olmaktadır:

 • Yangın sınıfına göre söndürme kapasitesi (yangını baskılama süresi, uygulanan söndürme işlemi, su akış hızı, kalan su, hidrolik dağıtım vb.),
 • Gazların ve dumanın soğutma kapasitesi (düşürülmüş sıcaklık düzeyi, düşürülen sıcaklığı koruma),
 • Isı yayılımı emme kapasitesi (kapalı veya açık alanlarda)
 • Endüstriyel yangınlar (jet yangınları, havuz yangınları)

Efectis, IFOPSE (yangın güvenlik eğitimi merkezi) ile iş ortaklığı gerçekleştirerek yangına müdahale eğitmenleri ve uluslararası uzmanlar (CFBT-Fr) için yangına müdahale eğitimi sağlar.

Bİreysel Koruyucu Kİyafetler

Ekipmanların verimliliği, gerçek yangın durumlarında termal koruma kapasitesine göre değerlendirilebilir:

 • Kapalı alanlardaki yangınlar,
 • Parlama durumları,
 • Isı yayılım kaynakları,
 • Endüstriyel yangınlar (jet yangınları, tank havuzu yangınları vb.)

Değerlendirme, termal koruma süresinin acı düzeyine ve yanık derecesine göre (Efectis kaynaklı TOMM) ölçümünü sağlayan 122 termal sensör ile donatılmış ölçüm mankenini temel alır.

JET YANGINI TESTİ

Jet Yangını Standardı ISO 22899-1

Jet yangın standardı ISO 22899-1:2007 yanıcı gazların yüksek basınçta sızması, basınçlı akışkan gaz veya parlayan sıvı yakıtlardan kaynaklanan termal ve mekanik yüklerin simülasyonunu içerir. Jet yangınlar yüksek aşındırıcı güçlerin yanı sıra yüksek taşınımlı ve ışınımlı ısı eritkenleri ortaya çıkarır.

Bu ISO standardı testlerin Sağlık ve Güvenlik Yönetimine (“Offshore Teknoloji Raporu OTI 95” 634: 1995) göre gerçekleştirilmesiyle elde edilen deneyim üzerinden formüle edilmiştir.

Hidrokarbon Standardı – UL 1709

UL 1709 standardı Yapısal Çelik Koruyucu Malzemelerin Yangın Dayanım Testleri Yakıt ve Gaz sektörünün fırın test standartlarında kullanılan en eski ve en yaygın testtir. UL1709’un ısı yayılımı Avrupa hidrokarbon yangınından (HC) daha yoğundur. Isı 5 dakika içinde test numunesine yakın olarak ortam ısısından 1093°C’ye ulaşır ve 5 dakika içinde HC sıcaklık zaman eğrisinin 154°C üzerine çıkar.

Testler üçüncü taraf kuruluşların (DNV, Lloyd’s…) tanıklığı olarak ya da olmadan ISO 17025 akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İletişim