21/10/2020

Efectis Nederland stelt zich als doel te zorgen voor een veilige & gezonde werkomgeving. Daarom zijn er in deze periode naast de reguliere veiligheidsinstructies aanvullende voorschriften voor onze bezoekers die moeten bijdragen aan het behalen van dit doel.

Op de eerste plaats zijn de RIVM richtlijnen ook bij Efectis Nederland van kracht, te weten:

Aanvullende richtlijnen bij een bezoek aan Efectis Nederland:

Disclaimer: Aangezien er met enige regelmaat aanvullende richtlijnen door de overheid kenbaar worden gemaakt en het beleid van Efectis Nederland ten aanzien van de veiligheid eveneens kan worden aangepast, is uitsluitend de revisie van deze bezoekersvoorschriften op de website van Efectis Nederland leidend.

Efectis Nederland aims to ensure a safe & healthy working environment. Therefore, during this period, in addition to the regular safety instructions, there are additional regulations for our visitors that must contribute to the objective.

In the first place, the RIVM guidelines apply, namely:

Efectis Nederland specifically:

Disclaimer: Since the government publishes additional guidelines regularly and the policy of Efectis Nederland with regard to safety can also be amended, the only guiding revision of these visitor regulations are published on the Efectis Nederland website.