Openbare gebouwen

Overzicht

Openbare gebouwen

Brandveiligheidsregelgeving is gericht op de veiligheid van mensen en het voorkomen van brand door en overslag, maar er zijn ook andere redenen om naar de brandveiligheid van gebouwen te kijken. Of ze nu van historisch belang  of gloednieuw zijn, de gebouwen en wat het bevatten, zijn het waard om bewaard te worden.

GEBOUWEN ZOALS:

Allemaal spelen ze een essentiële rol in onze cultuur en het dagelijks leven. Om openbare gebouwen correct te beschermen is vaak een geïntegreerde aanpak en maatwerk nodig. Efectis is de beste partner om brandveiligheidsuitdagingen in alle gebouwen op te lossen. Onze erkende brandlaboratoria en met ervaring met fire safety engineering kwalificeren ons om in alle situaties de beste mogelijke oplossing te bieden.

Onze dienstverlening

 • Brandproeven voor het valideren van nieuwe materialen en nieuwe brandbeveiligingsinstallaties (passief en actief).
 • Speciale tests: brandtest op ware grootte, ad-hoc tests, grote-calorimeterkaptest (10MW), inclusief engineering-gerelateerde test
 • Ventilatie- en rookafvoertests
 • Concept, ontwerp & modellering (prescriptief ontwerp en prestatiegericht ontwerp)
  • Vergelijking van het veiligheidsniveau van verschillende oplossingen
  • Onderzoek naar rookverspreiding
  • Bouwkundig ontwerp
  • Analyse van vluchtwegen
 • Expertise van derden
 • Technische ondersteuning
  • Codebeoordeling, compliance-onderzoek, conflictoplossing
  • Ondersteuning bij aanbestedingsprocedures
  • Crisisbeheer en interventie
  • Installatie en onderhoud van brandbeveiligingsproducten en -systemen
  • Inspecties
  • Forensische techniek

References

Openbare gebouwen Projecten uitgevoerd door Efectis

Brandadvies: Vernieuwend onderzoek naar de renovatie van het rookbeheersingssysteem in het

Brandadvies: Vernieuwend onderzoek naar de renovatie van het rookbeheersingssysteem in het "Forum des Halles" in Parijs

Meer dan 30 jaar na de opening van de Halles de Paris moet de locatie door steeds intensiever gebruik en nieuwe brandveiligheidsnormen worden geherstructureerd en gemoderniseerd. Het rookbeheersingssysteem... Lees verder