Overzicht

Infrastructuur

Al eeuwenlang staat economische groei in directe relatie met relevante infrastructuur. Tegenwoordig betekent dit snel vervoer van materialen en mensen over water-, spoor- en wegeninfrastructuur die vaak zeer intensief wordt gebruikt. Natuurlijke obstakels, zoals bergen, rivieren en zelfs zeeën, worden voorzien van bruggen en tunnels. Omdat het risico op een incident nooit geheel kan worden uitgesloten, moeten afdoende maatregelen worden getroffen om ongevallen of het uitvallen van de constructie te voorkomen.

Efectis beschikt over de juiste kennis en ervaring om overheden, investeerders, fabrikanten, exploitanten en verzekeraars op basis van maatgevende scenario’s te ondersteunen met het nemen van de juiste maatregelen om infrastructuur te beschermen en te onderhouden. 

Onze dienstverlening

 • Bepaling van representatieve scenario’s en vuurbelasting
 • Beoordeling van het bouwkundig ontwerp
 • Beoordeling van het verwachte brandgedrag
 • Beoordeling van veiligheidssystemen
 • Beoordeling van het ventilatiesysteem (CFD)
 • Brandproeven op constructiedelen, zoals deuren, betondelen, bouwmaterialen, enz.
 • Testen van tunnelbrandscenario’s op ware grootte
 • Testen van bestaande constructies ter plaatse
 • Testen van brandwerende isolatiematerialen
 • Testen van rookafvoer- en ventilatiesystemen
 • Integriteitsproeven voor elektriciteitskabels
 • Doeltreffendheidsproeven voor brandbestrijdingssystemen (sprinkler, watermist, deluge-systeem)


References

Infrastructuur Projecten uitgevoerd door Efectis

Grootschalige brandtesten uitgevoerd in een testtunnel in San Pedro, Spanje

Grootschalige brandtesten uitgevoerd in een testtunnel in San Pedro, Spanje

Efectis heeft in 2020 grootschalige brandtesten ontworpen en uitgevoerd in een testtunnel in San Pedro, Spanje In totaal zijn er negen brandtesten op ware grootte uitgevoerd om de... Lees verder
On-site testing of tunnel structures

On-site testing of tunnel structures

Fire testing of the structural integrity of a tunnel is usually performed before the tunnel is constructed. If you want to know how an existing tunnel would behave... Lees verder