Kern- en elektriciteitscentrales

Overzicht

Kern- en elektriciteitscentrales

Het ongeval in Fukushima leidde tot een herziening van het veiligheidsbeleid, met name risicobeheerpraktijken, in alle landen die kernenergie produceren of gebruiken.

Efectis is een erkend expert op het gebied van kernenergie met betrekking tot brandproeven, fire safety engineering en brandgedrag van bouwproducten. Efectis heeft meer dan twintig jaar ervaring met kernenergie en heeft veel bijgedragen aan brandveiligheid in kerncentrales. Daarmee is Efectis een belangrijke partner van nucleaire exploitanten voor alle aspecten van brandveiligheid. Efectis levert aan de nucleaire sector in het kader van gecertificeerd brandveiligheidslaboratoriumonderzoek en fire safety engineering de volgende diensten:

Dienstverlening

 • Kwalificatie van brandveiligheidsproducten (deuren, doorvoeringen, kleppen, enz.) naargelang de combinatie van eisen (water- en luchtdichtheid, aardbeving, verplaatsing, brandwerendheid, duurzaamheid, interoperabiliteit van brandbestrijdingsproducten voor onderhoud),
 • Opstellen van een prestatiediagram van brandproducten volgens de EPRESSI-methode, die is erkend door de Nuclear Authority en wordt toegepast in EPR-reactoren. Het doel is het brandwerendheidsgedrag van producten onder werkelijke brandcondities te bepalen om de doeltreffendheid ten aanzien van het brandrisiconiveau in een kernreactor te rechtvaardigen.
 • Diagnose ter plaatse om de prestaties van brandbestrijdingssystemen en –producten te bepalen.
 • Productonderhoud (beoordeling van veroudering en brandwerendheid en vaststelling van een actieplan om de brandwerendheid op peil te houden).
 • Brandrisicoanalyse en studies naar brandmodellering (beoordeling van veiligheid van kernreactor in geval van brand en geschikte brandbestrijdingsoplossingen).
 •  Studie naar brandgedrag en stabiliteit van constructiedelen van kerninstallaties op basis van:
  •  Standaard ISO brandcurve-analyse,
  •  Werkelijke brandcurve-analyse,
 • Brandveiligheidsontwerp van kerninstallaties en hulp bij het ontwerp van brandbestrijdingssystemen (actief en passief),
 • Training op het gebied van brandveiligheidsnormen in kerninstallaties (NFPA, AFCEN, enz.).

References

Kern- en elektriciteitscentrales Projecten uitgevoerd door Efectis

Smoke extraction engineering studies for the extension of the metro line 1, Algiers

Smoke extraction engineering studies for the extension of the metro line 1, Algiers

For the construction of the Algiers Metro Line 1 extension B, Efectis was asked to conduct smoke extraction engineering studies for COLAS Rail. The study is realized for the four... Lees verder
Efectis draagt bij aan beheer van kernafval (Cigéo-project)

Efectis draagt bij aan beheer van kernafval (Cigéo-project)

Efectis is in 2012 betrokken geweest bij het Cigéo-project, dat geleid wordt door ANDRA, het Franse agentschap voor beheer van kernafval. Het doel van het Cigéo-project is het... Lees verder